Koordynator w Dzielnicy Wawer - zmiany z 2019-08-07 09:19:07
Powrót do projektu

Zielona sala zabaw w ogródku szkolnym

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szkoła Podstawowa nr 124 ul. Bartoszycka 45/47

04-923 Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Altana znajdować się będzie w przeznaczonej do tego celu części szkolnego placu zabaw.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Uzupełnienie placu zabaw w ogródku szkolnym o ogrodową altankę częściowo zabudowaną, która służyłaby wypoczynkowi i rekreacji dzieci, młodzieży i dorosłych, a także byłaby pomocna w organizacji imprez plenerowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka 45/45 .

Byłaby również ochroną przed słońcem, deszczem, wiatrem dla korzystających z placu zabaw.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Uczniowie często mają zajęcia plenerowe: plastykę, przyrodę, lekcje biblioteczne. Miejsce to pozwoli realizować je w każdych warunkach pogodowych.

Popołudniami z placu zabaw korzystają rodziny z małymi dziećmi.

Altana umożliwi odpoczynek zarówno dzieciom jak i ich opiekunom, zapewni komfort pobytu również mamom z bardzo małymi dziećmi.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • rekreacja
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością
 • rodziny z dziećmi

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Kosztorys projektu:

5 000,00- przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowe;

13 000,00- wykonanie altany ogrodowej sześciokątnej o przekroju 650 cm wraz z montażem,

6 500,00- wykonanie nawierzchni pod altanę z materiałem ( 45 m2x150 zł/m2)

44 000,00 - wykonanie bezpiecznej nawierzchni- płyty gumowe ( 200 m2x220 zł)

12 000,00- przygotowanie podbudowy pod bezpieczna nawierzchnię ( 200 m2x60 zł)

400.00- zakup i montaż kosza na śmieci oraz oznakowania obiektu Logiem Budżetu Obywatelskiego
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
80 900,00 zł

Dokumenty

Załączniki