Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2019-08-09 10:12:09
Powrót do projektu

Zielona sala zabaw w ogródku szkolnym

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szkoła Podstawowa nr 124 ul. Bartoszycka 45/47

04-923 Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Altana znajdować się będzie w przeznaczonej do tego celu części szkolnego placu zabaw.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Uzupełnienie placu zabaw w ogródku szkolnym o ogrodową altankę częściowo zabudowaną, która służyłaby wypoczynkowi i rekreacji dzieci, młodzieży i dorosłych, a także byłaby pomocna w organizacji imprez plenerowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka 45/45 .

Byłaby również ochroną przed słońcem, deszczem, wiatrem dla korzystających z placu zabaw.

Altana zostałaby postawiona na bezpiecznej nawierzchni, jako uzupełnienie istniejącego podłoża na placu zabaw (nawierzchnia z płyt gruntowych wraz z podbudową)
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Uczniowie często mają zajęcia plenerowe: plastykę, przyrodę, lekcje biblioteczne. Miejsce to pozwoli realizować je w każdych warunkach pogodowych.

Popołudniami z placu zabaw korzystają rodziny z małymi dziećmi.

Altana umożliwi odpoczynek zarówno dzieciom jak i ich opiekunom, zapewni komfort pobytu również mamom z bardzo małymi dziećmi.

Dzięki zastosowaniu nawierzchni z płyt gumowych wzrosłoby bezpieczeństwo przebywających tam osób.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
  • kultura
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • rekreacja
  Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

  Kosztorys

  Kosztorys realizacji projektu:
  Kosztorys projektu:

  5 000,00- przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowe;

  13 000,00- wykonanie altany ogrodowej sześciokątnej o przekroju 650 cm wraz z montażem,

  6 500,00- wykonanie nawierzchni pod altanę z materiałem ( 45 m2x150 zł/m2)

  44 000,00 - wykonanie bezpiecznej nawierzchni- płyty gumowe ( 200 m2x220 zł)

  12 000,00- przygotowanie podbudowy pod bezpieczna nawierzchnię ( 200 m2x60 zł)

  400.00- zakup i montaż kosza na śmieci oraz oznakowania obiektu Logiem Budżetu Obywatelskiego
  Szacunkowy koszt realizacji projektu:
  80 900,00 zł

  Dokumenty

  Załączniki