Autor projektu - zmiany z 2019-06-10 22:29:10
Powrót do projektu

Pofilozofujmy – zajęcia z filozofii w Szkole Podstawowej nr 187

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Staffa 21, 01-884 Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Szkoła Podstawowa nr 187

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Organizacja zajęć z filozofii dla dzieci i młodzieży w celu zainteresowania uniwersalnych wartości, rozwoju umiejętności twórczego, logicznego i samodzielnego myślenia. Forma zajęć będzie dostosowana do wieku uczestników i obejmować będzie m.in. gry, warsztaty i dyskusje. Dynamiczny sposób prowadzenia zajęć sprawi, że będą one atrakcyjne również dla młodszych dzieci.Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców:

Projekt jest skierowany do uczniów szkół bielańskich. Warunkiem uczestnictwa jest wiek kandydatów (7- 15 lat). Łącznie w 1 cyklu zajęć, odpowiadającym semestrowi szkolnemu, funkcjonować będzie 6 grup po 15 osób (rocznie: 12 grup, łączna liczba uczestników: maks. 180 osób)). Grupy będą podzielone wg kryterium wieku uczestników. Zajęcia nieodpłatnie dostępne będą dla wszystkich zainteresowanych. W rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy na zajęcia będą otwarte dla wszystkich i zostaną ogłoszone przez realizatora projektu na stronie BP Urzędu Dzielnicy Bielany, stronie internetowej szkoły oraz poprzez plakaty. Projekt będzie realizowany w godzinach przystępnych dla dzieci (od poniedziałku do piątku, godziny popołudniowe).

Zajęcia rozpoczną się nie później niż w lutym 2020 (I semestr) i październiku 2020 (2 semestr), a rekrutacja zostanie ogłoszona nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć (najprawdopodobniej w styczniu i wrześniu 2020).Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Celem projektu jest zaproponowanie uczestnikom interesujących, dostosowanych do wieku odbiorców zajęć z filozofii, prowadzonych w atrakcyjnej formie. Rezultatem będzie nabycie wiedzy z zakresu filozofii i zainteresowanie uczestników tą dziedziną nauki, rozwój wiedzy ogólnej oraz pożyteczne i rozwijające spędzanie wolnego czasu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
24 788,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Pofilozofujmy kosztorys 06 06 2019.xls