Zespół Inwestycji dla Dzielnicy Włochy - zmiany z 2016-04-18 13:03:17
Powrót do projektu

Budowa siłowni plenerowej wraz z drążkami do street workout

status:


Projekt dotyczy budowy siłowni plenerowej. W zakres projektu wchodzi dostosowanie terenu oraz instalację urządzeń służących do ćwiczeń, odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu wraz z drążkami do street workout oraz wolnostojącego stołu do pingponga.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.945724248886
szerokość geograficzna: 52.158045616399

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

ul. Na Skraju obręb 20615 nr działki 94

Istotne informacje o lokalizacji

Jest to działka M.ST.Warszawy, teren częściowo zadrzewiony w całości niezagospodarowany. Inwestycja ze względu na swój rekreacyjno wypoczynkowy charakter powinna wykorzystać naturalny walor w postaci zadrzewienia. Cały teren działki do uporządkowania (oczyszczenia).


Klasyfikacja projektu

  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Wykreowana przestrzeń publiczna będzie ogólnodostępna bez ograniczeń czasowych. W okolicy nie ma żadnej przestrzeni rekreacyjno sportowej lub wypoczynkowej typu park lub skwer spełniającej funkcję ogólnej przestrzeni publicznej. Najbliższy obiekt tego typu zlokalizowany w odległości 3,5 km.


Pełny opis projektu

Projekt dotyczy budowy siłowni plenerowej. W zakres projektu wchodzi dostosowanie terenu oraz instalację urządzeń służących do ćwiczeń, odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu. Zakłada ona wyodrębnienie przestrzeni i montaż urządzeń w zwartej odległości od siebie. Obiekt ogólnie dostępny wyposażony w następujące elementy: Zestaw urządzeń służących do ćwiczeń: orbitrek eliptyczny, steper, piechur - biegacz, wyciskanie siedząc, wyciąg górny, twister i wahadło, prasa do nóg, wioślarz, ławeczka, stół do ping-ponga. Dodatkowo zestaw drążków do ćwiczeń siłowych "street workout".


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Statystki pokazują, iż pojawianie się tego typu instalacji zachęca lokalnych mieszkańców do aktywności fizycznej, której naturalnym efektem jest poprawa ogólnego stanu zdrowia, a także samego komfortu życia. Ważnym elementem jest konieczność usytuowania tego typu instalacji w możliwie bliskiej odległości od miejsc zamieszkania aby możliwość skorzystania mogła stać się wygodnym elementem regularnej aktywności. Rejon niskiego Okęcia nie dysponuje żadnym miejscem umożliwiającym podejmowanie aktywności fizycznej na świeżym powietrzy w warunkach przystosowanych do tego typu działań.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zestaw urządzeń służących do ćwiczeń. Orbitrek eliptyczny - 2400, Steper - 2000, Piechur - biegacz - 2000, Wyciskanie siedząc 2200, wyciąg górny -2100, Twister i wahadło - 2200, Prasa do nóg - 1500, Wioślarz - 2800, Ławeczka - 1500, Wolnostojący stół do ping-ponga - 4000, Zestaw drążków do ćwiczeń siłowych "street workout" - 9500, Przygotowanie terenu i montaż przyrządów - 9500, oznakowanie projektu - 500


Całkowity koszt projektu: 42 200,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

sprzątanie i konserwacja


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki