Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2019-06-13 15:02:13
Powrót do projektu

Spektakle teatralne dla dzieci

status: Trwa ocenaZgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. V Poprzeczna 13, 04-611 Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Spektakle teatralne bedą odbywały sie w ogrodzie Wawerskiego Centrum Kultury Fili Anin w Aninie.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
wawerskie Centrum Kultury prowadzi działalności edukacyjną, społeczna i artystyczną. Jest to miejsce spotkań dla mieszkańców dzielnicy i miejsce realizacji ich pasji. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się wszelkie imprezy dla dzieci i ich opiekunów. W ramach projektów chcemy zorganizować 4 spektakle teatralne połączone z animacjami i warsztatami aktorskimi. w treści bajek będą wplatane wątki edukacyjne, aby przekazać, dzieciom najważniejsze życiowe wartości, takie jak miłość, przyjaźń, rodzina, dobro, sprawiedliwość , nadzieja. Spektakle będą interaktywne. Dzieci wspólnie z aktorami będą śpiewać, tańczyć i wesoło się bawić.

Ze wszystkich działań projektowych mieszkańcy będą mogli korzystać nieodpłatnie. Spektakle będą wystawiane w soboty. Wszystkie informacje o majacych sie odbyć wydarzeniach zostaną zamieszczone w lokalnej prasie na stronie internetowej Wawerskiego Centrum Kultury, na plakatach i ulotkach.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Realizując projekt chcemy wprowadzić małych odbiorców kultury w świat teatru. Zaproponowanie spektakle będą kładły nacisk na aspekty wychowawcze, głównie poprzez ukazanie pozytywnych i wrażliwych postaw wobec drugiego człowieka. W animacjach i warsztatach, które odbędą sie po przedstawieniach, rodzice lub opiekunowie beda mogli uczestniczyć razem z dziećmi. Będzie to wesoła zabawa dla całych rodzin.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
14 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki