Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2019-07-31 11:51:31
Powrót do projektu

Spektakle teatralne dla dzieci

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. V Poprzeczna 13, 04-611 Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Spektakle teatralne bedą odbywały sie w ogrodzie Wawerskiego Centrum Kultury Fili Anin w Aninie.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
wawerskie Centrum Kultury prowadzi działalności edukacyjną, społeczna i artystyczną. Jest to miejsce spotkań dla mieszkańców dzielnicy i miejsce realizacji ich pasji. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się wszelkie imprezy dla dzieci i ich opiekunów. W ramach projektów chcemy zorganizować 4 spektakle teatralne połączone z animacjami i warsztatami aktorskimi. w treści bajek będą wplatane wątki edukacyjne, aby przekazać, dzieciom najważniejsze życiowe wartości, takie jak miłość, przyjaźń, rodzina, dobro, sprawiedliwość , nadzieja. Spektakle będą interaktywne. Dzieci wspólnie z aktorami będą śpiewać, tańczyć i wesoło się bawić.

Ze wszystkich działań projektowych mieszkańcy będą mogli korzystać nieodpłatnie. Spektakle będą wystawiane w soboty. Wszystkie informacje o majacych sie odbyć wydarzeniach zostaną zamieszczone w lokalnej prasie na stronie internetowej Wawerskiego Centrum Kultury, na plakatach i ulotkach.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Realizując projekt chcemy wprowadzić małych odbiorców kultury w świat teatru. Zaproponowanie spektakle będą kładły nacisk na aspekty wychowawcze, głównie poprzez ukazanie pozytywnych i wrażliwych postaw wobec drugiego człowieka. W animacjach i warsztatach, które odbędą sie po przedstawieniach, rodzice lub opiekunowie beda mogli uczestniczyć razem z dziećmi. Będzie to wesoła zabawa dla całych rodzin.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Promocja projektu - 2000,00 zł.

- przygotowanie plakatów - projekt graficzny 4x100,00 zl. = 400,00 zł.

- druk ulotek 300 sztuk - 2 zł. sztuka = 600,00 zł.

- plakaty A! 5 szt. 250,00 zł.

- baner - oznakowanie graficzne - 150,00 zł.

- gadżety reklamowe zawierające oznakowanie graficzne projektu 10 zł. x 60 szt. = 600,00 zł.

4 spektakle teatralne + animacje + warsztaty dla rodzin 3000,00 zł. x 4 = 12000,00 zł.

łączna kwota 14000,00 zl.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
14 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki