Autor projektu - zmiany z 2019-06-09 23:20:09
Powrót do projektu

Przedszkolaki z Ursynowa sadzą drzewa

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Tereny zieleni przynależne 21 publicznym przedszkolom prowadzonym przez Dzielnicę Ursynów (w przypadku braku wolnego terenu należącego do placówki – teren należący do m.st. Warszawy w pobliżu danej placówki)Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
W okresie kwiecień - maj 2020 r. każdy oddział przedszkolny posadzi drzewo na terenie zieleni przyprzedszkolnej. W przypadku braku wystarczającej ilości miejsca przy przedszkolu, nasadzenia będą miały miejsce na terenie należącym do m.st. Warszawy, znajdującym się jak najbliżej danej placówki oświatowej.Celem projektu jest istotne zwiększenie liczby nasadzeń nowych drzew na Ursynowie oraz edukacja najmłodszych mieszkańców (przedszkolaków) na temat znaczenia drzew w mieście.Z efektów projektu będą korzystali wszyscy mieszkańcy, gdyż nowo nasadzone drzewa to ogromne korzyści związane z poprawą jakości powietrza, które dzięki drzewo staje się:

• czystsze

• bardziej wilgotne i natlenione

• chłodniejszeMateriał do nasadzeń w ramach projektu – drzewa o obwodzie nie mniejszym niż 16 cm gatunku wskazanego przez merytorycznych pracowników Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursynów.Wspólne sadzenie drzew przez najmłodszych mieszkańców będzie też doskonałą okazją dla nauczycieli, aby przeprowadzili krótką pogadankę o roli drzew we współczesnym mieście lub w inny sposób przekazali wiedzę na ten temat. Przy każdym posadzonym drzewie znajdzie się tabliczka informująca o tym, która grupa przedszkolna i kiedy posadziła drzewo oraz informująca o finansowaniu drzewa z budżetu obywatelskiego.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Realizacja projektu ma na celu osiągniecie dwóch efektów, które są niezwykle istotne w kontekście zmian klimatycznych na całym świecie, a dotykających również Dzielnicę Ursynów.

1) zwiększenie liczby nasadzeń nowych drzew w dzielnicy Ursynów, z czym wiąże się poprawa jakości powietrza, którym oddychają wszyscy bez wyjątku. Nowo nasadzone drzewa to ogromne korzyści związane z poprawą jakości powietrza, które dzięki drzewo staje się: czystsze, bardziej wilgotne i natlenione oraz chłodniejsze2) zwiększenie świadomości najmłodszych mieszkańców Dzielnicy Ursynów (przedszkolaków) o znaczeniu drzew w mieście, kształtowanie proekologicznych nawyków od najmłodszych lat.Dzięki realizacji projektu zostanie nasadzonych 201 nowych drzew, przewiduje się, że w akcji weźmie udział ok. 4,5 tysiąca młodych mieszkańców Ursynowa.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
301 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki