Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2019-08-27 14:02:27
Powrót do projektu

Ursynowski Model model Układu Słonecznego

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt będzie zlokalizowany w 9 miejscach na terenie Ursynowa. Dokładne lokalizacje planet są do szczegółowego dopracowania w zależności od możliwości prawno-własnościowych (grunty) oraz z uwzględnieniem konieczności zachowania odpowiedniej proporcjonalnej odległości między obiektami. Ze względu na ww. trudności projekt dopuszcza możliwość zlokalizowania poszczególnych planet z zachowaniem przybliżonej dokładności od słońca w granicach 5-10%. Zachowanie takiej elastyczności ma zapewnić możliwość „technicznej” realizacji projektu z zapewnieniem wciąż realistycznych wrażeń niezauważalnie odbiegających od idealnej skali. Dla przykładu dla człowieka stojącego przy modelu Ziemi znajdującego się 150 metrów od modelu Słońca tolerancja 5% oznacza dokładnść do 7,5 metra, czyli dosłownie kilka kroków, co nie ma negatywnego wpływu na realizm modelu i percepcję odbiorcy natomiast może być niezbędne aby się wpisać w istniejący krajobraz/infrastrukturę.Przy zachowaniu skali 1:1.000.000.000 (1 mld) skali wstępnie proponowane przybliżone lokalizacje obiektów są następujące:

- Słońce - 0 m - Metro Ursynow Bartoka/KEN

- Merkury - 58 m - Koło przystanku METRO URSYNÓW 01

- Wenus - 108 m - Metro Ursynów koło windy

- Ziemia - 150 m - koło dawnego sklepu SONY

- Mars - 228 m - Koło Apteki ZIKO, metro Ursynów

- Jowisz - 778 m - metro Stokłosy

- Saturn - 1434 m - koło marketu E.Leclerc

- Uran - 2872 m - koło mulralu "Misia" przy metrze Natolin

- Neptun - 4498 m - Koło Metra Kabaty, naprzeciw Tesco
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
W przypadku trudności z realizacją projektu w skali zapewniającej rozlokowanie planet na terenie całego Ursynowa (np wzdłuż KEN - 4,5 km) istnieje możliwość realizacji projektu w mniejszej skali, wówczas proponowane alternatywne lokalizacje to Aleja Kasztanowa (ok 1km) lub Kopa Cwila wraz z Olkówkiem (ok 500m).

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt polega na wykonaniu modelu Układu Słonecznego na terenie Ursynowa, odwzorowanego w skali zapewniającej rozlokowanie wszystkich planet na terenie Dzielnicy Ursynów (np 1:1.000.000.000). Model byłby wykonany z zachowaniem zarówno wielkości względnej wszystkich planet naszego układu słonecznego, jak i co najważniejsze odległości międzyplanetarnych. Umiejscowienie planet wzdłuż np al. KEN umożliwi wytyczenie ogólnodostępnej edukacyjnej „kosmicznej” ścieżki spacerowej.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Większość książek, infografik i innych materiałów powszechnie dostępnych pokazuje planety w skali, ale tylko względem siebie (tj. wielkości), bez zachowania ich relatywnej odległości od siebie. Przez to część osób w przybliżeniu zna relatywne wielkości planet między sobą, ale mało kto zdaje sobie sprawę ze znacznej odległości między planetami. Pokazanie tego na fizycznym modelu, w dużej skali, będzie bardzo oddziaływało na wyobraźnię i skłaniało do refleksji, a dołączone do każdej planety tabliczki informacyjne będą spełniały funkcję edukacyjną zarówno dla młodzieży jak i dla dorosłych.

W skali 1:1.000.000.000 kluczowe parametry modelu są następujące:

- Słońce ma średnicę ok 1,4 metra,

- Ziemia ma średnicę tylko 1,3 cm i znajduje się aż 150 metrów od Słońca,

- Jowisz ma wielkość aż (a może tylko?) 14 cm i znajduje się aż 778

m od słońca,

- ostatnia planeta – Neptun ma tylko 5 cm i się znajduje się niebywałe 4,5 km od modelu słońca, tj. przy

stacji metra Kabaty, przy założeniu że Słońce jest zlokalizowane przy Metrze Ursynów.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. Projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania robót, przedmiary - 20.000 zł

2. Realizacja prac zgodnie z dokumentacją, wykonanie modeli planet, montaż - 300.000 zł

3. Oznakowanie projektu, promocja - 10.000 zł

4. Koszty utrzymania - 20.000 zł

Suma - 350.000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 150
350 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • układ słoneczny - wstepny projekt.pdf