Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Dzielnicy Wesoła - zmiany z 2019-06-14 11:01:14
Powrót do projektu

Rolki i nartorolki na Rolkostradzie

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wesoła
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Rolkostrada Wesoła - rejon ulicy Juliana Ursyna Niemcewicza (od ul. Narutowicza do ul. 1 Praskiego Pułku).
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Cykliczne zajęcia na Rolkostradzie.

Zajęcia dedykowane dorosłym i młodzieży jeżdżących na różnym poziomie zaawansowania (początkujący i zaawansowani)

Miłośnicy małych kółek spotykają się raz w tygodniu w okresie wiosennym i jesiennym na poniedziałkowe narto-rolkowanie.

Harmonogram zajęć:

G1- 18:00 - 19:00 - nauka jazdy na rolkach (poziom podstawowy)

G2- 18:00 - 19:00 - doskonalenie jazdy na rolkach (poziom zaawansowany)

G3- 19:15 - 20:15 - nauka jazdy na nartorolkach (poziom podstawowy)

G4- 19:15 - 20:15 - doskonalenie jazdy na nartorolkach (poziom zaawansowany)W każdej grupie maksymalna liczba uczestników wynosi 8 osób. Uczestnik może wybrać dowolną grupę. Uczestnik może zapisać się na zajęcia na rolkach i nartorolkach.

Każde zajęcia trwają 1 godzinę.

Zajęcia prowadzone w formie cyklicznej, każde kolejne treningi są kontynuacją poprzednich. Program dla jednej grupy obejmuje 16 jednogodzinnych jednostek treningowych. Łącznie planuje się 64 zajęcia przeprowadzone w 16 dni.

Instruktor prowadzący zajęcia zobowiązany jest do:

1. Prowadzenia zapisów w tym tworzenia listy uczestników zajęć i listy rezerwowej.

2. Prowadzenia listy obecności i w przypadku dwóch nieobecności ucznia ma obowiązek usunięcia uczestnika z listy, a następnie zaproszenia pierwszego oczekującego na liście rezerwowej.

3. W przypadku złych warunków pogodowych, które zagrażają zdrowiu i życiu uczniów instruktor ma obowiązek przełożenia zajęć na inny termin.Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
BEZPIECZEŃSTWO:

Duże zainteresowanie sportami wrotkarskimi rośnie, ale poziom jazdy jest jeszcze niski, dlatego też jednym z argumentów złożenia projektu jest dbałość o bezpieczeństwo rolkarzy i nartorolkarzy jak również otoczenie w którym się poruszają.

ZDROWIE:

Jazda na rolkach i nartorolkach to ćwiczenie zmysłu równowagi, stymulowanie nie tylko układu kostno-mięśniowego ale również układu nerwowego. Ćwiczenia wykonywane na niestabilnym podłożu (np. rolki, nartorolki, berety sensomotoryczne) kształtują propriocepcję dzięki której stoimy, chodzimy, biegamy. W procesie starzenia się organizmu ludzkiego (czyli od 25 r.ż.) należy szczególnie dbać o receptory stymulujące, które są bardzo wrażliwe na zmiany ciśnienie, światła, temperatury, i dźwięku.

Dzięki treningowi propriocepcji każdy uczestnik zajęć (dzieci, młodzież czy dorośli) oprócz wspomnianych wyżej cech kształtuje wytrzymałość. Ćwiczenie sportowe ukierunkowane na propriocepcje to kształtowanie równowagi i koordynacji, czyli niezbędnych cech do prowadzenia samochodu, chodzenia, stania w autobusie czy malowania.

INTEGRACJA:

Dzięki zajęciom sportowym i doborze grupy pod względem umiejętności, a nie wieku uczestnika nastąpi integracja wielopokoleniowa.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • sport
  • prewencja chorób
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
6 400,00 zł

Dokumenty

Załączniki