Koordynator w Biurze Gospodarki Odpadami - zmiany z 2019-08-08 10:17:08
Powrót do projektu

Środowisko to nie śmietnisko! Włochy z Ochotą dbają o to co mają! Pikniki edukacyjne nt. ekologii

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
obszar obu dzielnic - szczegónie wszystkie parki
Pikniki odbędą się między kwietniem, a wrześniem w weekendy. Dwa z nich zostaną zrealizowane na terenie dzielnicy Wola, dwa na terenie dzielnicy Ochota.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu: Środowisko naturalne, w którym żyjemy jako mieszkańcy Warszawy jest częścią naszego życia. W codziennym pędzie wielkiego miasta często nie zwracamy uwagi na otaczające nas rośliny i zwierzęta, które są również mieszkańcami naszego miasta. Wielu z nas nie umie i nie wie jak należycie segregować odpady, jak troszczyć się o to aby dla przyszłych pokoleń pozostała wystarczająca ilośc wody, aby powietrze nas nie truło. Przyzwyczailiśmy się, że w każdym sklepie są torby foliowe, że podczas pikniku używamy plastikowych naczyń i sztućców, wodę pijemy z plastikowych butelek, że ubranie nosimy jeden sezon i je wyrzucamy, nie zawsze sprzątamy na ulicy i w parku po naszych pupilach itd. W naszy mieście jest wiele biur i jednostek organizacyjnych związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska. Mieszkańcy naszych dzielnic Włoch i Ochoty potrzebują stałych bodźców, które zapadną w pamięc i na stałe zagoszczą w życiu każdego z nas - od tych najmłodszych do tych najstarszych. To co nam pozostaje w pamięci i się utrwala to działania, konkursy, gry edukacyjne, rozmowy z ekspertami, w których sami uczestniczymy. Wycieczka po najbliższej okolicy z ornitologiem, dendrologiem, klimatologiem pozwoli inaczej spojrzeć na nasze otoczenie. Możemy również podarować drugie życie przedmiotom. W ramach projektu powinny być organizowane imprezy ekologiczne dla mieszkańców z udziałem ekspertów, władz Warszawy, w tym Prezydenta M. St. Warszawa, który powinien się stać tzw. Ambasadorem zachowań proekologicznych w Warszwie. W każdej z dzielnic powinny to być przynajmniej 8 imprez w okresie od kwietna do września. W ramach imprez powinny być zakupione np. butelkomaty - po 12 szt. dla Ochoty i Włoch. Koszt jednego butelkomatu to ok. 20000 zł, We wszystkich parkach w obu dzielnicach powinny zostać zamontowane światowidy z kilkoma obracanymi elementami z różnych tematów (odpady, ptaki, drzewa, krzewy itd.). Konkursy z nagrodami w różnych grupach wiekowych z ekologicznymi nagrodami. W imprezach edukacyjnych powinny być uwzględnione wszystkie komponenty środowiska i myślą przewodnią powinno być promowanie proekologicznych zachowań wśród mieszkańców
Projekt dotyczy stworzenia 4 pikników o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym, z atrakcjami dla całych rodzin. Wydarzenia poświęcone będą promowaniu wśród mieszkańców Warszawy postaw ekologicznych, odpowiedzialności konsumenckiej oraz zasadom selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie m.st. Warszawy.Pikniki odbędą się między kwietniem, a wrześniem w weekendy. Dwa z nich zostaną zrealizowane na terenie dzielnicy Wola, dwa na terenie dzielnicy Ochota.Do stworzenia scenariusza oraz realizacji wydarzeń zostaną zaangażowani przedstawicieli organizacji, które na co dzień zajmują się prowadzeniem zajęć oraz warsztatów związanych z szeroko rozumiana ekologią. Aby dostosować poziom wiedzy do wszystkich grup wiekowych, scenariusz wydarzeń według których będą realizowane wszystkie 4 pikniki zostanie opracowany z uwzględnieniem wszystkich grup wiekowych: od najmłodszych do seniorów.Podczas wydarzeń promowane będzie również wśród mieszkańców zasada REDUCE – REUSE – RECYCLE (tzn. zasada 3R), czyli: ogranicz (ilość wytwarzanych odpadów) – użyj ponownie (nie wyrzucaj przedmiotów, które mogą być jeszcze użyte) – przetwórz (odpady – w tym bioodpady, które stają się zasobem).Zgodnie z powyższa zasad 3R, na mieszkańców będą czekać warsztaty i atrakcje edukacyjne z zakresu powtórnego użycia i przetwarzania produktów, pokazy dot. „zero waste” w domu, wielkoformatowe gry edukacyjne, atrakcje dla najmłodszych, edukacyjna gra terenowa. Do udziału w wydarzeniu zostaną zaproszenie przedstawiciele m.st. Warszawy.W czasie pikników odbędzie się również krótka debata z ekspertami nt. odpowiedzialnej konsumpcji oraz możliwości ograniczenia wytwarzanych odpadów. Debatę poprowadzi moderator, który będzie zachęcał mieszkańców do wzięcia udziału w dyskusji.Informacje o wydarzeniach pojawią się zarówno w Internecie – na stronie internetowej m.st. Warszawy (www.czysta.um.warszawa.pl), oficjalnych profilach w mediach społecznościowych miasta, jak i w prasie lokalnej. Stosowna informacja pojawi się również na stronach internetowych Urzędów Dzielnic – Wola oraz Ochota. Dodatkowo, zostanie stworzone dedykowane wydarzenie na Facebooku, na którym zostaną zawarte najważniejsze informacje organizacyjne.Mając na uwadze dbałość o minimalizację negatywnego wpływu na środowisko, wydarzenia te będą odbywać się w standardzie tzw. „zielonego wydarzenia” (ograniczenie wytwarzanych odpadów, niekorzystanie z produktów jednorazowych, zminimalizowanie wykorzystania drukowanych materiałów promocyjnych). Na ternie opisanych wyżej 4 pikników będzie prowadzona zbiórki odpadów – do pojemników przeznaczonych na odpady komunalne.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu: W wielkim mieście żyje się szybko. Do złożenia projektu zachęćiło nas to, że mieszkając na Okęciu w wysokim budownictwie dostrzegamy potrzebę edukacji i bycia bliżej w naszych lokalnych społecznościach. Okazuje się, że wielu mieszkańców nie radzi sobie z podstawowymi sprawami jakimi jest poprawna segregacja odpadów, niektórzy nie mają nadal nawyku sprzątania w parku lub na chodniku po swoich pupilach, nawet nie wiedzą, że obowiązują pewne zasady odnośnie korzystania z placu zabaw dla dzieci. W naszej najbliższej okolicy zarówno we Włochach jak i na Ochocie dostrzegamy brak prostych informacji odnośnie zachowań promujących ekologię. Mieszkańcy chętnie by się integrowali jednakże w okresie letnim np. w Parku im. Marka Kotańskiego brak jest jakichkolwiek imprez, co oczywiście jest odczuwalne dla mieszkańców. Mieszkańcy obu dzielnic powinni wiedzieć i zobaczyć, że władzom naszej stolicy zależy własnie na mieszkańcach i na tym, aby wszystkim nam żyło się dobrze, zdrowo i ekolocznie oraz należy pokazać jak praca samorządu wpływa na nas i na nasze otoczenie
Dzięki realizowanym działaniom, mieszkańcy m.st. Warszawy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, dowiedzieć się, jak w swoich gospodarstwach domowych zapobiegać powstawaniu odpadów, hierarchii postępowania z odpadami, tematyki „zero waste” – czyli jak wyrzucać mniej odpadów", a także idei upcyklingu – czyli ponownego wykorzystania.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 2 500 000
994 300,00 zł

Dokumenty

Załączniki