Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2019-09-04 16:42:04
Powrót do projektu

Środowisko to nie śmietnisko! Pikniki edukacyjne nt. ekologii

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Pikniki odbędą się między kwietniem, a wrześniem w weekendy. Dwa z nich zostaną zrealizowane na terenie dzielnicy WolaWłochy, dwa na terenie dzielnicy Ochota.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt dotyczy stworzenia 4 pikników o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym, z atrakcjami dla całych rodzin. Wydarzenia poświęcone będą promowaniu wśród mieszkańców Warszawy postaw ekologicznych, odpowiedzialności konsumenckiej oraz zasadom selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie m.st. Warszawy.Pikniki odbędą się między kwietniem, a wrześniem w weekendy. Dwa z nich zostaną zrealizowane na terenie dzielnicy WolaWłochy, dwa na terenie dzielnicy Ochota.Do stworzenia scenariusza oraz realizacji wydarzeń zostaną zaangażowani przedstawicieli organizacji, które na co dzień zajmują się prowadzeniem zajęć oraz warsztatów związanych z szeroko rozumiana ekologią. Aby dostosować poziom wiedzy do wszystkich grup wiekowych, scenariusz wydarzeń według których będą realizowane wszystkie 4 pikniki zostanie opracowany z uwzględnieniem wszystkich grup wiekowych: od najmłodszych do seniorów.Podczas wydarzeń promowane będzie również wśród mieszkańców zasada REDUCE – REUSE – RECYCLE (tzn. zasada 3R), czyli: ogranicz (ilość wytwarzanych odpadów) – użyj ponownie (nie wyrzucaj przedmiotów, które mogą być jeszcze użyte) – przetwórz (odpady – w tym bioodpady, które stają się zasobem).Zgodnie z powyższa zasad 3R, na mieszkańców będą czekać warsztaty i atrakcje edukacyjne z zakresu powtórnego użycia i przetwarzania produktów, pokazy dot. „zero waste” w domu, wielkoformatowe gry edukacyjne, atrakcje dla najmłodszych, edukacyjna gra terenowa. Do udziału w wydarzeniu zostaną zaproszenie przedstawiciele m.st. Warszawy.W czasie pikników odbędzie się również krótka debata z ekspertami nt. odpowiedzialnej konsumpcji oraz możliwości ograniczenia wytwarzanych odpadów. Debatę poprowadzi moderator, który będzie zachęcał mieszkańców do wzięcia udziału w dyskusji.Informacje o wydarzeniach pojawią się zarówno w Internecie – na stronie internetowej m.st. Warszawy (www.czysta.um.warszawa.pl), oficjalnych profilach w mediach społecznościowych miasta, jak i w prasie lokalnej. Stosowna informacja pojawi się również na stronach internetowych Urzędów Dzielnic – Wola Włochy oraz Ochota. Dodatkowo, zostanie stworzone dedykowane wydarzenie na Facebooku, na którym zostaną zawarte najważniejsze informacje organizacyjne.Mając na uwadze dbałość o minimalizację negatywnego wpływu na środowisko, wydarzenia te będą odbywać się w standardzie tzw. „zielonego wydarzenia” (ograniczenie wytwarzanych odpadów, niekorzystanie z produktów jednorazowych, zminimalizowanie wykorzystania drukowanych materiałów promocyjnych). Na ternie opisanych wyżej 4 pikników będzie prowadzona zbiórki odpadów – do pojemników przeznaczonych na odpady komunalne.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Dzięki realizowanym działaniom, mieszkańcy m.st. Warszawy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, dowiedzieć się, jak w swoich gospodarstwach domowych zapobiegać powstawaniu odpadów, hierarchii postępowania z odpadami, tematyki „zero waste” – czyli jak wyrzucać mniej odpadów", a także idei upcyklingu – czyli ponownego wykorzystania.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
994 300,00 zł

Dokumenty

Załączniki