Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2019-08-27 14:53:27
Powrót do projektu

Opiekun boiska SP110

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szkoła Podstawowa nr 110 ul. Bohaterów 41.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada zatrudnienie dodatkowego dozorcy boiska i placu zabaw znajdującego się przy Szkole Podstawowej SP110 przy ulicy Bohaterów 41, który będzie dostępny w obiekcie po zakończeniu pracy placówki, tj. od 16.00-22.00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele od 8.00-22.00. Dozorca pełniłby nadzór nad obiektem i bezpieczeństwem dzieci w trakcie miesięcy: od kwietnia do września włącznie. Koszt projektu to wynagrodzenie opiekuna obiektu.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Aktualnie po godzinach pracy placówki, ze względu na bezpieczeństwo, dzieci i młodzież nie mogą przebywać na terenie obiektu bez opieki osób dorosłych, nie mogą więc korzystać zarówno z boiska, jak i placu zabaw. Zgodnie z założeniem projektu, młodzież mogłaby korzystać z boiska i placu zabaw pod warunkiem, że byłaby tam dostępna osoba dorosła w godzinach otwarcia obiektu. Projekt promuje zdrowy tryb życia i przebywanie na świeżym powietrzu przy wykorzystaniu obecnej infrastruktury.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
20 000,00 - wynagrodzenie opiekuna boiska
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
20 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki