Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Dzielnicy Wilanów - zmiany z 2019-08-27 13:24:27
Powrót do projektu

KULTURA MEDIÓW - WARSZTATY MŁODEGO DZIENNIKARZA

"Kultura Mediów" - warsztaty młodego dziennikarza

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wilanów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Centrum Kultury Wilanów
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt ma charakter edukacyjny i jest skierowany do młodzieży. Zakłada cykl 12 warsztatów po 3 godziny.

Dopełnieniem i podsumowaniem warsztatów będzie cykl 3 ogólnodostępnych spotkań z znanymi osobami ze świata kultury. Warte zaznaczenia jest to, że organizacja i przeprowadzenie spotkania będzie zadaniem finalnym uczestników warsztatów.

Celem projektu jest pokazanie młodzieży tajników pracy dziennikarskiej tj.

- zbieranie materiałów o zaproszonych gościach,

-przygotowanie się do rozmów i wywiadów z nimi,

- przygotowywanie wydarzeń od strony organizacyjnej,

-przygotowanie kampanii reklamowej danego wydarzenia tj. materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki)

Projekt zakłada że rekrutacja na warsztaty będzie odbywać się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Rekrutacja rozpocznie się przed realizacją projektu a zakończona zostanie po wyczerpaniu miejsc.

Informacja o warsztatach będzie na stronie www urzędu dzielnicy, na stronie Centrum Kultury Wilanów oraz w mediach społecznościowych, a także na ulotkach i plakatach reklamowych powieszonych w szkołach i w filiach Centrum Kultury Wilanów

Autorka projektu zobowiązuje się, że w przypadku realizacji projektu zajmie się reklamowaniem warsztatów na lokalnych grupach w mediach społecznościowych bez jakichkolwiek opłat w czynie społecznym WYCENA 12 x 3godz. = 36godzin przy stawce 300zł =10 800zł 3 spotkania ze znanymi osobami ze świata kultury - 3 x 3000zł =9000zł materiały reklamujące warsztaty - 3000zł
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Młodzież to grupa wiekowa, którą trudno zainteresować i łatwo się nudzi. Dlatego warto przygotować dla nich ofertę warsztatów, gdzie będą mogli coś ciekawego zrobić. Metoda warsztatowa ma tę przewagę nad zajęciami teoretycznymi, że trzeba wykazać się zaangażowaniem i stawia na umiejętności praktyczne. Proponowane przeze mnie warsztaty pozwolą jego uczestnikom nabyć umiejętności z zakresu pracy stricte dziennikarskiej, ale także zarządzania, PR oraz reklamy

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
12 x 3godz. = 36godzin przy stawce 300zł =10 800zł

3 spotkania ze znanymi osobami ze świata kultury - 3 x 3000zł =9000zł

materiały reklamujące warsztaty - 3000zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
22 800,00 zł

Dokumenty

Załączniki