Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2019-09-03 08:47:03
Powrót do projektu

Zielone tereny rekreacyjne

Zielony zakątek Żoliborza Artystycznego

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Teren Żoliborza Artystycznego, pomiędzy ulicami Ficowskiego i Dygata, Dz. ew. Nr 21/1, 21/2, 21/4, 21/5, 22/2, 22/4, 2/3 obr. 7-03-02. Obszar znajduje się częściowo na terenie dzielnic Żoliborza i Woli.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Ogólnodostępny teren zielony o charakterze rekreacyjnym na styku dwóch dzielnic - Żoliborza i Woli.

Główne założenia:

- konsultacje z mieszkańcamispotkanie informacyjne

- pozostawienie jak największej ilości istniejących drzew i krzewów

- wykorzystanie istniejącej rzeźby terenu

- stworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańcówZakres prac:

- wykonanie wykonanie szutrowych ścieżek rekreacyjnych z nawierzchni mineralnej wodnoprzepuszczalnej ok 1100 m2

- wytyczenie tras biegowych o długościach: 250 m , i 500 m, 1000 m . i oznaczenie ich znakami pionowymi

- opracowanie, wykonanie i ustawienie 2 tablic informacyjnych dotyczących tras

- utwardzone ścieżki spacerowe piesze ok 90 mb

- kosze: 8 10 sztuk

- oświetlenie solarne (kolektor + latarnie: 19 sztuk)

- ławki: 5 sztuk

- stojaki na rowery: 4 sztuki

- słupki antywjazdowe: 5 sztuk - kosze na odpadki: 10 sztuk. - poidełko miejskie z funkcją napełniania bidonów/butelek, pojenia ludzi, pojenia zwierzątCelem jest stworzenie miejsca do wypoczynku oraz rekreacji dla mieszkańców, stanowiących spójną, zieloną całość z już zgłoszonymi i realizowanymi projektami z budżetu partycypacyjnego oraz z Laskiem na Kole.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Olbrzymie zagęszczenie budynków mieszkalnych powoduje brak ogólnodostępnych terenów zielonychrekreacyjnych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • sport
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Ścieżka z nawierzchni szutrowej: 1100m2*65zł=71 500zł

Zakup i montaż obrzeży dla nawierzchni szutrowej: 880mb*80zł= 70 400 zł

oznaczenie ścieżek biegowych 250 i 500m- 250zł*4szt.=1000 zł

2 tablice informacyjne dot. tras: Projekt graficzny – 2szt.*200 zł=400zł brutto; Wykonanie + montaż – 2szt*1700 zł= 3400zł

Ścieżka piesza spacerowa- 90m2*265zł= 23 850zł

Zakup koszy na śmieci wraz z roczną eksploatacją: 10szt.*2500zł= 25 000zł

Oświetlenie solarne:

Latarnie-19 szt.*12 000zł= 228 000 zł

Kolektor- 1 szt.*12 000zł= 12 000zł

Eksploatacja roczna oświetlenia- 5000zł.

Ławki- 5 szt.*2700zł= 13 500zł

Stojaki na rowery: 4szt*500zł= 2000zł

Słupki antywjazdowe składane: 5szt.*350zł= 1 750 zł.

Projekt wykonawczy- 80 000złRAZEM: 537 800 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 1 200 000
537 800,00 zł

Dokumenty

Załączniki