Autor projektu - zmiany z 2019-06-10 01:30:10
Powrót do projektu

Rewitalizacja placu zabaw dla dzieci młodszych przy SP 330 ul. Mandarynki 1w Warszawie

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 330 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie na Ursynowie przy ul. Mandarynki 1, w okolicach ulic Lanciego i Lasek Brzozowy, blisko stacji Metra Natolin

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Szkoła jest usytuowana na dużym osiedlu domów wielopiętrowych. W okolicy szkoły mieszka wiele rodzin z małymi dziećmi.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt dotyczy placu zabaw przy Szkole Podstawowej przy ul .Mandarynki 1 na Ursynowie, terenu ogrodzonego, potocznie nazywanego przez wszystkich kolorowym placem zabaw.

Wciąż jeszcze duża część tego terenu jest niezagospodarowana. Z tej części korzystają uczniowie, głównie chłopcy, grając w piłkę nożną, jest tam pełno piachu, kurzu, a dzieci przychodzą brudne, trudno się im oddycha. członkowie „najlepszej drużyny w mieście” nie mają dobrych warunków do rozwoju swoich umiejętności. W pobliżu tego klepiska nie ma żadnych ławek dla widzów oraz zmęczonych graczy. Na pozostałym terenie również jest zdecydowanie za mało miejsca do siedzenia, plac jest nasłoneczniony, nie ma możliwości, by skryć się przed lejącym się z nieba żarem. Potrzebne są miejsca, gdzie można odpocząć, zrelaksować się lub zjeść lekki posiłek.

Mając na uwadze to, że głównymi elementami prawidłowego rozwoju dziecka w wieku szkolnym jest ruch i pobyt na świeżym powietrzu, widzimy konieczność przystosowania fragmentu niezagospodarowanego terenu, dla uczniów, jak również młodszych mieszkańców osiedla. Stworzenia tam przestrzeni dla małych sportowców, poprzez:

Stworzenie dwóch boisk z nawierzchnią ze sztucznej trawy i ławkami i częściowym ogrodzeniem wychwytującym dłuższe piłki. Jednocześnie po latach intensywnego korzystania z placu zabaw przez dzieci widzimy potrzebę rewitalizacji infrastruktury istniejącej już na placu. Proponujemy wymianę nawierzchni oraz zużytych elementów na pająka i ścianki do wspinania na nowe huśtawki typu bocianie gniazdo, bo chętnie z niej korzystają nasi uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną, a tez pozostałe dzieci je lubią, zestaw zabawowy typu domek ze zwodzonym mostem, linarium i karuzelę. Proponujemy także zaaranżowanie przestrzeni wokół kolorowego placu do możliwości organizowania zabaw ruchowych, głównie gier zespołowych, doposażenie terenu we wiaty do siedzenia ze stolikami i zadaszeniem, stoliki do grania w warcaby, szachy i inne gry planszowe, ławki do siedzenia w miejscach zacienionych przez drzewa oraz w rogu piaskownicę przykrywaną na noc, bo dzieciom wciąż brakuje możliwości wspólnej zabawy w piasku. Postawienie piaskownicy niejako wymusza remont wewnętrznego ogrodzenia w celu zrobienia bramy, by łatwo było wymieniać piasek.

Mur podtrzymujący ogród przedszkolny też wymaga remontu, po którym chcielibyśmy zawiesić tu nowe wieszaki na odzież i plecaki dzieci.

Tak przygotowany plac zabaw będzie zachęcał dzieci do aktywnego wykorzystania czasu na świeżym powietrzu.

Zagospodarowanie terenu wokół istniejącego placu zabaw, to realizacja kilku zasadniczych celów:

• stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu, zarówno w szkole, jak i po godzinach jej działania,

• wsparcie rodziców dzieci młodszych w ich obowiązkach opiekuńczo-wychowawczych,

• stworzenie okolicznym mieszkańcom z małymi dziećmi atrakcyjnego miejsca do zabawy ich pociech popołudniami i weekendy,

• urozmaicenie form spędzania czasu wolnego,

• integracja lokalnej społeczności,

• wspomaganie rozwoju dzieci, poprawa ich kondycji fizycznej,

• walka z otyłością wśród dzieci,

• urozmaicenie szkolnych zajęć świetlicowych,

• integracja z osobami z niepełnosprawnością,

• wychowanie w duchu tolerancji i wrażliwości na potrzeby innych.Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Ursynów to dzielnica zamieszkała przez rodziny z małymi dziećmi. Wiele z nich mieszka na osiedlu obok SP 330. Badania pokazują, że już małe dzieci bardzo dużo czasu korzystają z gier komputerowych. Jednocześnie dużo czasu spędzają w szkole, poza lekcjami uczestniczą w zajęciach świetlicowych i w tym czasie w pogodne dni przebywają na placu zabaw. Dla wielu z nich jest jedyna w ciągu dnia szansa na aktywności na świeżym powietrzu w gronie rówieśników. Ta aktywność jest niezbędna dzieciom do prawidłowego rozwoju. Jednak do dobrej zabawy na placu potrzebują różnych przyrządów wspomagających ich wyobraźnię i wspierających ich atrakcyjną i bezpieczna aktywność. Rodzice dzieci korzystających z działań świetlicy często pracują w odległych częściach miasta i poza nim, aktywność ich dzieci wspiera rodziców i całą rodzinę w jej funkcjonowaniu. Rodzicom zmniejsza stres związany z zapewnieniem opieki ich pociechom i pozwala dużo lepiej realizować się w aktywności zawodowej. Plac zabaw w godzinach 7.00-17.30 służy uczniom nauczania początkowego z klas ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych. Integruje dzieci przy wspólnej zabawie.

Natomiast w dni powszednie od godziny 17.30 jest udostępniony również innym dzieciom przychodzących tu w ramach spacerów z rodzicami, dziadkami lub starszym rodzeństwem. Podobnie w soboty i niedziele jest otwarty dla mieszkańców okolicznych bloków tego wielkiego osiedla. „przyjazne miejsca to jeden z trzech wymiarów definiujących Warszawę 2030 roku”. Projekt wpisuje się w dokumenty systemowe:

Strategia # Warszawa 2030, ponieważ „wszystkie cele postawione przed Warszawą w perspektywie 2030 roku skupiają się na człowieku.”

Jednym z wyzwań wymienionych w Strategii jest „zróżnicowana dostępność infrastruktury technicznej, usług społecznych i oferty spędzania wolnego czasu w dzielnicach.” Ten plac zarówno w godzinach pracy szkoły, jak i później to miejsce spędzania czasu blisko domu.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby określone przez cele strategiczne Strategii :

1. Odpowiedzialna wspólnota, cel operacyjny 1.1 dbamy o siebie nawzajem,

2. Wygodna lokalność, cel operacyjny 2.2 aktywnie spędzamy czas blisko domu,

3. Funkcjonalna przestrzeń cel operacyjny 3.1 korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej,

4. Twórcze środowisko, cel operacyjny 4.1. rozwijamy nasz twórczy potencjał.

Projekt wpisuje sie w realizacje zadań własnych gminy z zakresu sport i wypoczynek poprzez:

• upowszechnienie form aktywnego spędzania czasu,

• tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób z niepełnosprawnością,

• udostępnienie mieszkańcom bazy rekreacyjnej.

Projekt wpisuje się również w „Program Młoda Warszawa, miasto z klimatem dla młodych rodziców”, przez cały czas plac będzie służył rodzicom poprzez zajęcia dla ich pociech w godzinach pracy dorosłych i przez możliwość spędzania wspólnego czasu w weekendy i po powrocie z pracy.Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
454 620,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Budżet_rewitalizacja_placu_zabaw_SP330.docx
 • Projekt[12994].pdf
 • SP330_poparcie wniosku[12992].pdf