Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2019-08-27 13:32:27
Powrót do projektu

PARK PRZY SPRAWNEJ

Park przy Sprawnej

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Działka nr 31/1 obręb 40108, pomiędzy ulicą Sprawną, a Tłuchowską
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Na działce nr 31/1 obręb 40108, pomiędzy ulicą Sprawną, a Tłuchowską, rozciąga się unikalny jak na warunki miasta Warszawy teren zielony. Obszar w około 75% pokryty jest wysokimi drzewami w przeważającej formie dębami, brzozami, cisami, itp., częściowo zgłoszonymi do ewidencji „pomników przyrody”. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców pobliskich osiedli, zostały wyznaczono tymczasowe ścieżki, uprzątnięto teren, zamontowano karmniki i budki dla ptaków. Na terenie opisanego obszaru spotkamy liczne rodzaje ptaków (sójki, bogatki, zięby, gile, rudziki, kosy, dzięcioły) i zwierząt (sarny, dziki, łosie).

Teren stanowi miejsce częstych i licznych spacerów mieszkańców wspomnianej części Białołęki.

Po dwóch stronach opisanego parku usytuowane są Placówki Oświatowe – Szkoła nr 154, odział szkoły nr 154 przy ul. Sprawnej i Przedszkole nr 192 przy ul. Dionizosa. Dodatkowo w promieniu jednego kilometra od wyżej opisanego terenu znajduje się wiele żłobków i szkół prywatnych. W związku z tym przez wspomnianą działkę codziennie przechodzi wielu rodziców z dziećmi.

Dodatkowo opisany teren będzie najbliższą drogą do przystanku tramwajowego planowanej linii tramwajowej nr 2.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
W związku z powyższymi projekt dotyczyłby modernizacji parku, który spowoduje, że będzie on miejsce odpoczynku mieszkańców, jednocześnie stworzą się warunki do bezpiecznego i całorocznego korzystania z terenu przez osoby poruszających do placówek oświatowych i komunikacji miejskiej.

Co ważne, nie trzeba wykonywać dodatkowych nasadzeń, należy jedynie zadbać o to co natura nam zostawiła.

W planie jest zamontowanie 14 latarni parkowych typu solarnego, ustawienie koszy na śmieci, ławek oraz tablic edukacyjnych.

1. Latarnie parkowe typu solarnego : 14 szt. x 13.000 zł. = 182.000 zł. brutto

2. Kosze na śmieci: 5 szt. x 800 zł. = 4.000 zł. brutto

3. Ławki parkowe: 8 szt. x 1.000 zł. = 8.000 zł. brutto

4. Tablice edukacyjne 2 szt. x 1500 zł = 3.000 zł brutto

5. Prace pielęgnacyjne (cięcia pielęgnacyjne drzew, krzewów, korowanie, itp.) – 15.000 zł. brutto

6. Projekt budowlano-wykonawczy: 10.000 zł. brutto

7. Dokumentacja projektowa: 10.000 zł brutto

8. Inwentaryzacja zieleni: 10.000 zł brutto

9. Nadzór 3000,00zł bruttoPodane ilości i powierzchnie oraz zakres prac jest orientacyjny, finalny zakres prac i ich ilości będzie wiadomy po wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego, który obejmować będzie wszystkie niezbędne prace modernizacyjne.

Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Prace porządkowe: 10.000 zł.

Prace ogrodnicze (koszenie, grabienie, cięcie krzewów):10.000 zł.

Konserwacja ławek, koszy, ogrodzenia: 5.000 zł.

Miej więcej co 4 lata koszt jednego akumulatora 800,00 zł * 14 = 11200 zł /4 lata=3-4 latarnie rocznie= 3200 zł

Razem: 28.200 zł.

Brany jest możliwość zmniejszenia zakresu realizacji w przypadku ofert przekraczających założony budżet.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
kosztorys zamieszczony w opisie projektu
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
245 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • 1.JPG
 • 2.jpg
 • 3.JPG
 • 4.JPG
 • 5.JPG
 • 6.JPG