Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2019-06-14 10:25:14
Powrót do projektu

Warszawskie Fitnessowe Przedwiośnie

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Parki oraz zielone skwery Warszawy, hala UCSiR
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada organizację bezpłatnych zajęć fitness dla mieszkańców Warszawy na świeżym powietrzu oraz warsztaty z psychologiem sportu i mini kurs pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu (fantomy). Zajęcia prowadzone będą w 18 dzielnicach Warszawy, raz w tygodniu. W każdej dzielnicy ćwiczą 2 grupy liczące do 12 osób. Projekt zostanie podsumowany spotkaniem o charakterze eventu rekreacyjno – sportowym na hali sportowej USCiR dla wszystkich uczestników Fitnessowego Przedwiośnia w Warszawie. Zajęcia w ramach projektu planowane są od marca do czerwca.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Proponowane zajęcia w ramach Warszawskiego Fitnessowego przedwiośnia mają charakter rekreacyjny i służą przede wszystkim profilaktyce zdrowotnej i utrzymanie odpowiedniej kondycji fizycznej mieszkańców Warszawy. W dobie dzisiejszego stylu życia niezmierny ważny jest czas spędzony aktywnie w celu zapobiegania chorobom cywilizacyjnym. Projekt ma na celu integrację aktywnych mieszkańców stolicy, którzy coraz chętniej biorą udział w rekreacyjnych programach prozdrowotnych oraz przypomnienia mieszkańcom sposobu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
135 990,00 zł

Dokumenty

Załączniki