Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Dzielnicy Bemowo - zmiany z 2019-08-27 13:52:27
Powrót do projektu
ORIGAMI

Origami dla seniorów - usprawnianie motoryki małej i funkcji percepcyjnych (pamięci, koncentracji, myślenia przyczynowo-skutkowego)

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Powstańców Śląskich - Dwa Jelonki

ul. Pełczyńskiego - Klub Bemowskiego Seniora
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
ORIGAMI to zajęcia rozwijające umiejętności manualne, przestrzenne oraz koncentrację.

Adresaci

Adresatami są osoby starsze – seniorzy (mogą być też osoby dorosłe niepełnosprawne ruchowo).



Cel ogólny

Podstawowym zadaniem projektu jest usprawnianie motoryki małej oraz rozwijanie potencjałów w zakresie funkcji percepcyjno – motorycznych, jak też poszerzenie kontaktów społecznych.



Cele szczegółowe

- rozwijanie sprawności manualnej,

- usprawnianie współpracy rąk,

- kształtowanie precyzji,

- rozwijanie koncentracji,

- integrowanie półkul mózgowych,

- doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego,

- rozwijanie umiejętności planowania,

- doskonalenie orientacji przestrzennej,

- usprawnianie percepcji wzrokowej,

- rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej ( integrowanie funkcji percepcyjno-motorycznych),

- kształtowanie intuicji geometrycznych,

- rozwijanie myślenia technicznego,

- rozwijanie kreatywności,

- kształtowanie umiejętności wykonywania zadań według instrukcji słownych,



Realizacja projektu



W projekcie wykorzystano japońską sztukę składania papieru – ORIGAMI.

Uwzględniono złożenia przestrzenne: z kwadratów, prostokątów, trójkątów, oraz kiriorigami.

Zajęcia prowadzone będą metodą WARSZTATOWĄ. (W tym celu potrzebne będzie pomieszczenie ze stolikami i krzesłami).

W zajęciach może brać udział grupa stała, ale też mogą dochodzić osoby nowe w każdym momencie. Zadania będą dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Grupa na jednorazowych zajęciach może liczyć do 15 osób, gdyż zajęcia mają charakter usprawniająco – terapeutyczny.

Grupa o stałym „trzonie” ma charakter otwarty.

W przypadku większej ilości chętnych osób utworzona zostanie lista rezerwowa. Aby wszyscy mogli skorzystać z zajęć planowane jest wtedy uczestnictwo co dwa tygodnie.

Planowane są godzinne warsztaty raz w tygodniu o stałej godzinie i miejscu spotkań. (Mogą być godziny przedpołudniowe.)

Projekt przewiduje 30 spotkań w terminie od 06.01lutego 2020r. 2020 do 18.12.2020.

W zajęciach mogą brać udział mieszkańcy Bemowa nieodpłatnie.

Do realizacji projektu niezbędna jest osoba posiadająca wykształcenie zawodowe gwarantujące umiejętności terapeutyczne pracy z grupą, ma doświadczenie w terapii manualnej, zna metodykę prowadzenia tego typu zajęć, ma doświadczenie w pracy z seniorami.



Koszty projektu w całości (tj. 30 zajęć) przewidywane są na sumę 4500 zł (materiały + wynagrodzenie prowadzącego).
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Origami jest chętnie wykorzystywaną techniką w terapii manualnej na całym świecie, gdyż pozwala w sposób ATRAKCYJNY rozwijać się i usprawniać niezależnie od wieku. Do pracy nad sobą i przezwyciężaniem trudności skłaniają piękne wytwory – efekt końcowy.

Warsztaty orgiami podnoszą wszystkie funkcje opisane w celach szczegółowych.



Efekty uczestnictwa w zajęciach to poprawa sprawności motorycznej rąk oraz poznanie i umiejętność wykonania ciekawych prac w zakresie sztuki wizualnej. Dodatkową korzyścią jest poszerzenie KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH, nawiązanie nowych znajomości, identyfikacja z osobami o podobnych problemach.



Poznane na zajęciach prace i sposoby złożeń można powtarzać w domu zwiększając efektywność usprawniania manualnego. W tym celu na zajęciach uczymy się sposobu notowania poszczególnych kroków złożeń. Dobrym pomysłem jest też nauka innych osób w domu, gdyż proces uczenia kogoś to też utrwalanie i usprawnianie. Prace można wykonywać z innymi członkami rodziny i w atrakcyjny sposób spędzać czas z wnukami.

ORIGAMI to dobry sposób na INTEGRACJĘ międzypokoleniową: dzieci, rodzice, dziadkowie – jest dostępne dla każdego!

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • terapia manualna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
30 zajęć x 150 zł = 4500 zł (instruktor zapewnia materiały)
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
4 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki