Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2019-08-05 13:28:05
Powrót do projektu

„Mini Poradnia” na wschodniej Białołęce – bezpłatne zajęcia specjalistyczne dla naszych dzieci (logopedia, terapia pedagogiczna, psychologia, gimnastyka korekcyjna, SI)

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Placówki oświatowe po wschodniej stronie Dzielnicy Białołęka
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
szkoły podstawowe lub inne placówki oświatowe po wschodniej stronie Dzielnicy Białołęka

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Celem projektu jest prowadzenie bezpłatnych zajęć specjalistycznych z zakresu logopedii, terapii pedagogicznej, psychologii, gimnastyki korekcyjnej oraz diagnozowania zaburzeń integracji sensorycznej w okresie 30 tygodni po 50 godzin/tyg. oraz zakup niezbędnych pomocy i materiałów do pracy z dziećmi. Projekt zakłada prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanych terapeutów dla dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami mowy, trudnościami w nauce, trudnościami psychologicznymi, ze wskazaniem do ćwiczeń korekcyjnych postawy ciała, a także dla dzieci potrzebujących diagnozy z zakresu integracji sensorycznej.

Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów, z doświadczeniem w pracy z dziećmi przez pięć dni w tygodniu (z wyłączeniem niedzieli). Dzieci z Dzielnicy Białołęka będą mogły korzystać z zajęć nieodpłatnie. Rekrutacja uczestników zajęć rozpocznie się w marcu 2020. Podstawą do zakwalifikowania dziecka na zajęcia będzie posiadanie diagnozy, opinii lub zaświadczenia lekarskiego, wskazujących na specjalne potrzeby dziecka. Informacje na jej temat będą umieszczone na stronach Dzielnicy Białołęka. O przyjęciu na zajęcia decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Mnóstwo dzieci czeka w kolejkach lub nie ma szans na skorzystanie z bezpłatnej pomocy specjalistów. A wiadomo, że wsparcie ich w pierwszych latach ich rozwoju jest tak ważne. Dzieciom można pomóc poprzez właściwe zużytkowanie budżetu obywatelskiego. Coraz więcej dzieci ma zaburzenia mowy, trudności w nauce, niewłaściwą postawę ciała, zaburzenia emocjonalne czy inne trudności, w których pokonaniu może pomóc diagnoza procesów integracji sensorycznej.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Uruchomienie szerokiego dostępu do bezpłatnych zajęć specjalistycznych i udzielenie pomocy dzieciom z Dzielnicy Białołęka, które wykazują potrzeby z zakresu logopedii, terapii pedagogicznej, psychologii, gimnastyki korekcyjnej oraz diagnozy procesów integracji sensorycznej

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
191000,00 - wynagrodzenie dla specjalistów, koszt wynajęcia pomieszczeń
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
191 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki