Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2019-08-27 13:47:27
Powrót do projektu

Kultura bliżej seniorów

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dzielnica Śródmieście, rekrutacja może odbywać się w placówce CPS, przy ul. Świętojerskiej 12a
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Celem projektu jest integracja środowiska śródmiejskich seniorów oraz wzrost aktywności społecznej poprzez realizację działań edukacyjno – kulturalnych w formie:

• wyjścia do instytucji kultury: opery, operetki, teatrów, kin (w każdym miesiącu przynajmniej jedno wyjście dla około 40 osób – seniorów z Dzielnicy Śródmieście),

• wycieczek krajoznawczych.

W ramach projektu zostaną zakupione bilety wstępu do instytucji kultury dla 40 osób każde oraz zorganizowane będą dwa dwudniowe wyjazdy edukacyjno – krajoznawcze oraz jeden wyjazd jednodniowy dla seniorów z terenu dzielnicy Śródmieście, w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku. W każdej aktywności weźmie udział 40 seniorów.

Biorąc pod uwagę dużą różnorodność miejsc, które są warte odwiedzenia, przy tworzeniu projektu seniorzy zaproponowali wyjazdy m.in. dwie wycieczki krajoznawcze np. Pieniny: Nidzica, Czorsztyn, Szczawnica – zwiedzanie zamków, wejście na Trzy Korony oraz Wieliczka – Sanktuarium w Łagiewnikach oraz jedną jednodniową wycieczkę: Grzybobranie z piknikiem jesiennym. Dokładne miejsca wycieczek zostaną wyłonione w drodze głosowania, przedstawione zostaną cztery różne destynacje wycieczek dwudniowych.

Podczas każdego z dwudniowych wyjazdów uczestników oprowadzać będzie przewodnik, który opracuje program dostosowując go do możliwości osób starszych. Opiekę będzie sprawować 3 opiekunów.

Bilety wstępu będą wydawane bezpośrednio seniorom, którzy sami będą mogli wybrać się do instytucji kultury. Bilety będą rozdysponowywane w drodze losowania wśród chętnych.

Informacje o projekcie oraz o zasadach rekrutacji/losowaniu będą rozpowszechniane poprzez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście: strona www, FB, plakaty, a także za pośrednictwem Urzędu Dzielnicy, domy kultury i organizacje pozarządowe.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
W dzielnicy Śródmieście prawie jedna trzecia mieszkańców to seniorzy. Emerytura to czas kiedy można realizować swoje pasje i zainteresowania, często jednak wysokość uposażenia nie pozwala na ponoszenie dużych wydatków. Często dostępne są tylko wyjazdy sanatoryjne, na podreperowania zdrowia. Poza zasięgiem są wyjazdy krajoznawcze i edukacyjne, które często organizowane przez biura podróży i wiążą się z wysokimi kosztami. Podobnie jest z wydatkami na kulturę, bilet do opery w dobrym miejscu to koszt około 150 zł. Jeśli chodzi o koszt biletów do teatru to są to koszty mieszczące się w granicach 50 – 80 zł. Dzięki możliwości otrzymania bezpłatnie biletu do instytucji kultury więcej seniorów będzie mogło uczestniczyć w życiu kulturalnym stolicy, a nie tylko w niej mieszkać. Dla seniorów, szczególnie tych, którzy nie mają najbliższej rodziny, niezwykle ważne jest przeciwdziałanie osamotnieniu i wypadaniu z głównego nurtu życia społecznego. Możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do dóbr kultury jest jedną z formą przeciwdziałania marginalizacji seniorów.

Biorąc pod uwagę, że jest to pokolenie, które miało szczególnie trudny dostęp do tego typu aktywności, konieczne jest umożliwienie osobom starszym wyjazdów poza miejsce zamieszkania, poznanie Polski i jej atrakcji turystycznych, a także dóbr kultury wielowymiarowo.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • kultura
  • pomoc społeczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
przygotowanie i przeprowadzenie dwudniowych wycieczek 40000,00 zł

przygotowanie i przeprowadzenie jednodniowej wycieczki z piknikiem 5000,00 zł

zakup biletów wstępu do teatru 40 osób x 7 wyjść x 80 zł = 24200,00 zł

zakup biletów do Opery Narodowej 40 osób x 7 wyjść x 150 = 42000,00 zł

Zakup biletów do kina 40 osób x 5 wyjść x 30 zł = 6000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
117 200,00 zł

Dokumenty

Załączniki