Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Dzielnicy Rembertów - zmiany z 2019-07-08 12:25:08
Powrót do projektu

Nasadzenia drzew i krzewów przy al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" i Czerwonych Beretów (odcinek od al. gen. Chruściela "Montera" do budynku Wojskowego Biura Historycznego - prawa strona)

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Rembertów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Al. gen. Chruściela "Montera" (teren ASzWoj) od bramy do pętli autobusowej linii 199 i Czerwonych Beretów (odcinek od Al. Chruściela do Wojskowego Biura Historycznego - prawa strona).
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
- aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" (teren ASzWoj) pas zieleni z prawej strony pomiędzy chodnikiem a ulicą, od bramy wjazdowej do pętli autobusowej;

- ul. Czerwonych Beretów na odcinku od al. gen. Chruściela do WBH - pas zieleni, prawa strona.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Aleja gen. Antoniego Chruściela - prawa strona: nasadzenia drzew i krzewów poprawiających zasady bezpieczeństwa w ruchu ulicznym, wzbogacające bazę pożytkową dla pszczół oraz walory estetyczne terenu. Nasadzenia dotyczą miejsc niezagospodarowanych i polegają na uzupełnieniu i wymianie krzewów i drzew uschniętych, karłowych i starych. Drzewa głogi - 10 szt., krzewy - usunięcie ligustru a e to miejsce nasadzenie trzech gatunków krzewów w taki sposób, by krzewy niższe - irga błyszcząca i śnieguliczka zajmowały pas szerokości 1 m, a krzewy wyższe - amorfa - zajmowały drugi pas zielenie o szerokości 1 m. Pas zieleni niższy oddalony od jezdni minimum 1 m poprawi bezpieczeństwo pieszych. Długość odcinka około 300 mb.

Ulica Czerwonych Beretów - prawa strona od al. gen. Chruściela do WBH - odcinek około 200 mb. Usunięcie ligustru i zastąpienie go irgą błyszczącą w ilości 4 sztuki na m2. Koszty: usunięcie drzew obumarłych, karłowych 10 szt. x 100 zł = 1000 zł; nasadzenia głogów 10 szt. x 200 zł= 2000 zł; usunięcie ligustru na odcinku 300 mb: 300 x 50 zł = 15000 zł; wykonanie nowych nasadzeń irgi i śnieguliczki 30 x 60 zł =1800 zł, nasadzenie krzewów amorfy w ilości 2 szt. na 1 mb = 12000 zł Koszt projektu razem: 30000 zł. Koszt eksploatacji: 12000 zł
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
poprawa bezpieczeństwa w ruchu ulicznym; wzbogacenie bazy pożytkowej dla owadów zapylających (głównie pszczół); poprawa walorów estetycznych terenu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
42 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki