Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Lasach Miejskich - zmiany z 2019-08-07 09:49:07
Powrót do projektu

Aplikacja przyrodniczo-turystyczna przybliżająca walory krajoznawcze wybranych kompleksów leśnych m.st. Warszawy wraz z materiałami informacyjnymi w postaci drukowanej.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Las Kabacki, Las Bielański, Las Młociny, Las Bemowo, Las Sobieskiego i Las Bródno.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Wybrane kompleksy leśne na terenie Miasta Stołecznego Warszawy: Las Kabacki, Las Bielański, Las Młociny, Las Bemowo, Las Sobieskiego i Las Bródno.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt będzie składał się z dwóch części.

Część 1 to stworzenie i opublikowanie bezpłatnej ogólnodostępnej aplikacji mobilnej na smartfony dotyczącej wybranych kompleksów leśnych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy.

Część 2 to stworzenie i wydanie w formie drukowanej informatorów przybliżających przyrodę i historię wybranych kompleksów leśnych. Część 1.Na terenie Miasta Stołecznego Warszawy znajduje się 16 kompleksów leśnych. Wśród nich jako najważniejsze wymienić należy Las Kabacki, Las Bielański, Las Młociny, Las Bemowo, Las Sobieskiego i Las Bródno. Przygotowanie aplikacji mobilnej wymaga przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji szlaków turystycznych wraz z dokumentacją fotograficzną i dźwiękową. Tego typu działanie umożliwi uzupełnienie dokumentacji mapowej o atrakcyjne dla użytkownika informacje na temat przyrody danego kompleksu leśnego.Część 1

Funkcjonalności aplikacji:

1. Przedstawienie mapy danego kompleksu z zaznaczonymi szlakami, punktami orientacyjnymi, najciekawszymi atrakcjami przyrodniczymi i historycznymi. 2Użytkownik pobiera aplikację ze sklepu google/istore i instaluje na smartfonie. Aplikacja przedstawia mapę Warszawy na której zaznaczone są kompleksy leśne.

2. Użytkownik wybiera interesujący go las i przechodzi do szczegółów. W wybranym kompleksie ma możliwość zapoznać się z trasami pieszymi, ścieżkami przyrodniczo-edukacyjnymi. Może zaplanować trasę przejścia która zostanie wyznaczona w czasie oraz odległości do przejścia. Będąc na miejscu aplikacja nawiguje użytkownika oraz zaznacza miejsca, atrakcje i cenne informacje historyczne, z którymi warto się zapoznać (miejsca historyczne, pomniki przyrody, tablice informacyjne i przyrodniczo-edukacyjne). Każdy kompleks leśny będzie miał podaną informację dotyczącą historii i najważniejszych atrakcji. Szczegółowe opisy wybranych punktów ilustrowane zdjęciami lub rysunkami poglądowymi przybliżającymi dane zagadnienie.

3. Możliwość zaplanowania trasy przejścia z uwzględnieniem wybranych punktów, miejsca początkowego i końcowego. Każda trasa będzie opisana przybliżonym czasem przejścia. 4. Integracja aplikacji z wbudowanym w smartfona GPSem - przy zbliżaniu się do atrakcji, pojawia się powiadomienie.

5. Informacje o możliwościach dojazdu komunikacją miejską do przedstawionych kompleksach.

6. Możliwość skorzystania z wytyczonych, sugerowanych tras, uwzględniających najciekawsze punkty w danym kompleksie leśnym.

7. Działanie aplikacji wymaga dostępu do internetu. Wszystkie dane dostępne są pośrednio przez aplikację co umożliwi posiadanie przez użytkowników aktualnych danych (dane systematycznie aktualizowane na serwerze z którym łączy się aplikacja o nowe szlaki/zmiany szlaków itp.) Aplikacja nie będzie posiadała trybu logowania/zakładania konta.

8. W aplikacji mogłyby się pojawiać (po wybraniu danego kompleksu leśnego) nadchodzące wydarzenia takie jak organizowane pikniki czy akcje społeczne.Część 2.

Bezpłatne informatory zawierać będą mapę z zaznaczonymi szlakami i najciekawszymi punktami przyrodniczo-historycznymi wartymi odwiedzenia w poszczególnych kompleksach leśnych. Informatory będą bezpłatnie rozdawane w trakcie organizowanych imprez plenerowych, spacerów po wskazanych kompleksach oraz w wybranych punktach Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Informatory będą również ogólnodostępne w postaci plików .pdf dostępnych do ściągnięcia ze strony www.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Kompleksy leśne na terenie Miasta Stołecznego Warszawy pełnią dla mieszkańców Warszawy ważną funkcję rekreacyjną. Nasza propozycja uporządkowuje możliwości eksploracji lasów warszawy, a także łączy je z funkcją edukacyjną i krajoznawczą przybliżając najważniejsze miejsca przyrodnicze i historyczne. W dobie popularności smartfonów bezpłatna aplikacja dostępna będzie dla każdego zainteresowanego i oferować będzie możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu na łonie natury.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
- koszt przygotowania aplikacji: 40.000 złotych, wraz z wersją www

- koszt weryfikacji szlaków, wraz ze współrzędnymi GPS oraz oznakowanie szlaków na terenie lasów: 50.000 złotych

- koszt naniesienia danych terenowych na podkłady mapowe (przygotowane przez wykonawcę w oparciu o pozyskane podkłady) 20.000 złotych,

- koszt dokumentacji fotograficznej oraz opisów kompleksów leśnych oraz szlaków 35.000 złotych,

- koszt wydania spacerowników 65.000 złotych,

- redakcja i weryfikacja merytoryczna tekstów 5.000 złotych

- promocja korzystania z aplikacji 35.000 złotych

- zapewnienie przestrzeni serwerowej zabezpieczonej pełną dostępnością oraz umieszczenia aplikacji w sklepie Play oraz Istore 50 tys zł.

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 250
300 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki