Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Lasach Miejskich - zmiany z 2019-08-07 10:01:07
Powrót do projektu

Aplikacja przyrodniczo-turystyczna przybliżająca walory krajoznawcze wybranych kompleksów leśnych m.st. Warszawy wraz z materiałami informacyjnymi w postaci drukowanej.

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Las Kabacki, Las Bielański, Las Młociny, Las Bemowo, Las Sobieskiego i Las Bródno.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Wybrane kompleksy leśne na terenie Miasta Stołecznego Warszawy: Las Kabacki, Las Bielański, Las Młociny, Las Bemowo, Las Sobieskiego i Las Bródno.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt będzie składał się z dwóch części.

Część 1 to stworzenie i opublikowanie bezpłatnej ogólnodostępnej aplikacji mobilnej na smartfony dotyczącej wybranych kompleksów leśnych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy.

Część 2 to stworzenie i wydanie w formie drukowanej informatorów przybliżających przyrodę i historię wybranych kompleksów leśnych.Na terenie Miasta Stołecznego Warszawy znajduje się 16 kompleksów leśnych. Wśród nich jako najważniejsze wymienić należy Las Kabacki, Las Bielański, Las Młociny, Las Bemowo, Las Sobieskiego i Las Bródno. Przygotowanie aplikacji mobilnej wymaga przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji szlaków turystycznych wraz z dokumentacją fotograficzną i dźwiękową. Tego typu działanie umożliwi uzupełnienie dokumentacji mapowej o atrakcyjne dla użytkownika informacje na temat przyrody danego kompleksu leśnego.Część 1

Funkcjonalności aplikacji:

1. Użytkownik pobiera aplikację ze sklepu google/istore i instaluje na smartfonie. Aplikacja przedstawia mapę Warszawy na której zaznaczone są kompleksy leśne.

2. Użytkownik wybiera interesujący go las i przechodzi do szczegółów. W wybranym kompleksie ma możliwość zapoznać się z trasami pieszymi, ścieżkami przyrodniczo-edukacyjnymi. Może zaplanować trasę przejścia która zostanie wyznaczona w czasie oraz odległości do przejścia. Będąc na miejscu aplikacja nawiguje użytkownika oraz zaznacza miejsca, atrakcje i cenne informacje historyczne, z którymi warto się zapoznać (miejsca historyczne, pomniki przyrody, tablice informacyjne i przyrodniczo-edukacyjne). Każdy kompleks leśny będzie miał podaną informację dotyczącą historii i najważniejszych atrakcji. Szczegółowe opisy wybranych punktów ilustrowane zdjęciami lub rysunkami poglądowymi przybliżającymi dane zagadnienie.

3. Możliwość zaplanowania trasy przejścia z uwzględnieniem wybranych punktów, miejsca początkowego i końcowego. Każda trasa będzie opisana przybliżonym czasem przejścia. Integracja aplikacji z wbudowanym w smartfona GPSem - przy zbliżaniu się do atrakcji, pojawia się powiadomienie. 5. Informacje o możliwościach dojazdu komunikacją miejską do przedstawionych kompleksach. 6

4. Możliwość skorzystania z wytyczonych, sugerowanych tras, uwzględniających najciekawsze punkty w danym kompleksie leśnym. 7

5. Działanie aplikacji wymaga dostępu do internetu. Wszystkie dane dostępne są pośrednio przez aplikację co umożliwi posiadanie przez użytkowników aktualnych danych (dane systematycznie aktualizowane na serwerze z którym łączy się aplikacja o nowe szlaki/zmiany szlaków itp.) Aplikacja nie będzie posiadała trybu logowania/zakładania konta. 8

6. W aplikacji mogłyby się pojawiać (po wybraniu danego kompleksu leśnego) nadchodzące wydarzenia takie jak organizowane pikniki czy akcje społeczne.Część 2.

Bezpłatne informatory zawierać będą mapę z zaznaczonymi szlakami i najciekawszymi punktami przyrodniczo-historycznymi wartymi odwiedzenia w poszczególnych kompleksach leśnych. Informatory będą bezpłatnie rozdawane w trakcie organizowanych imprez plenerowych, spacerów po wskazanych kompleksach oraz w wybranych punktach Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Informatory będą również ogólnodostępne w postaci plików .pdf dostępnych do ściągnięcia ze strony www.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Kompleksy leśne na terenie Miasta Stołecznego Warszawy pełnią dla mieszkańców Warszawy ważną funkcję rekreacyjną. Nasza propozycja uporządkowuje możliwości eksploracji lasów warszawy, a także łączy je z funkcją edukacyjną i krajoznawczą przybliżając najważniejsze miejsca przyrodnicze i historyczne. W dobie popularności smartfonów bezpłatna aplikacja dostępna będzie dla każdego zainteresowanego i oferować będzie możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu na łonie natury.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
- koszt przygotowania aplikacji: 40.000 złotych, wraz z wersją www

- koszt weryfikacji szlaków, wraz ze współrzędnymi GPS oraz oznakowanie szlaków na terenie lasów: 50.000 złotych

- koszt naniesienia danych terenowych na podkłady mapowe (przygotowane przez wykonawcę w oparciu o pozyskane podkłady) 20.000 złotych,

- koszt dokumentacji fotograficznej oraz opisów kompleksów leśnych oraz szlaków 35.000 złotych,

- koszt wydania spacerowników 65.000 złotych,

- redakcja i weryfikacja merytoryczna tekstów 5.000 złotych

- promocja korzystania z aplikacji 35.000 złotych

- zapewnienie przestrzeni serwerowej zabezpieczonej pełną dostępnością oraz umieszczenia aplikacji w sklepie Play oraz Istore 50 tys zł.

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
300 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki