Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2019-08-05 13:39:05
Powrót do projektu

Bezpłatne konsultacje logopedyczne dla naszych dzieci

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
wschodnia część Dzielnicy Białołęka
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
placówki oświatowe po wschodniej stronie Dzielnicy Białołęka

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Celem projektu jest prowadzenie bezpłatnych konsultacji logopedycznych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Białołęka. Projekt zakłada prowadzenie konsultacji przez wykwalifikowanych logopedów dla dzieci, których rodzice zauważają problem z rozwojem mowy. Planowanych jest 120 jednorazowych spotkań, po 2 godziny każde. Konsultacje będą się odbywały przez pięć dni w tygodniu (z wyłączeniem niedzieli). Dzieci z Dzielnicy Białołęka będą mogły korzystać z nich nieodpłatnie. Rekrutacja uczestników zajęć rozpocznie się w marcu 2020. Informacje na jej temat będą umieszczone na stronach Dzielnicy Białołęka. O przyjęciu na zajęcia decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Stworzenie możliwości skorzystania z bezpłatnej konsultacji logopedycznej, a tym samym pomoc dzieciom z Dzielnicy Białołęka, które wykazują problemy z rozwojem mowy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
30300,00 - wynagrodzenie dla specjalistów, koszt wynajęcia pomieszczeń
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
30 300,00 zł

Dokumenty

Załączniki