Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2019-08-05 15:16:05
Powrót do projektu

Uniwersytet dziecięcy w Wawrze

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Placówki kulturalne Wawra: kulturoteki, biblioteki; szkoły
WypożyczalniaNr 26 na ul. Błękitnej 32
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt będzie realizowany w placówkach, które wykażą zainteresowanie i będą dysponowały odpowiednimi pomieszczeniami.
Wypożyczalna Nr 26 na ul. Błękitnej 32

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Uniwersytet dziecięcy to zajęcia edukacyjne prowadzone przez naukowców-pasjonatów, którzy w przystępny i atrakcyjny sposób przybliżają dzieciom swoje dyscypliny, uczą myślenia, badania i wyciągania wniosków.

Taka forma popularyzacji i rozwoju wiedzy cieszy się wielkim powodzeniem, czego dowodem są pikniki naukowe i festiwale nauki, które są organizowane cyklicznie. Najlepsze efekty przynosi jednak stworzenie na stałe takiej możliwości rozwoju zainteresowań.

Nasz pomysł polega na zorganizowaniu w pomieszczeniach placówek edukacyjnych i kulturalnych Wawra oraz w terenie zielonym ciekawych warsztatów, wycieczek i pokazów naukowych w wyżej opisanej formule.

Prezentowane dziedziny: nauki ścisłe i szeroko pojęte przyrodnicze, technologia, ekonomia.

Zajęcia będą adresowane do dzieci ze szkoły podstawowej, mieszkających na terenie Wawra, w podziałach na grupy wiekowe. Udział nieodpłatny, w kolejności zgłoszeń.

Liczba godzin zajęciowych do przeprowadzenia: 120 - 130 (w zależności od skali i powtarzalności tematów). Rodzaje zajęć, ich proporcje i czas trwania: do ustalenia na etapie projektu szczegółowego.

W założonej kwocie: honoraria, promocja, organizacja, rekrutacja, materiały i pomoce, opieka, sprzątanie.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
W Wawrze tego rodzaju stały,ogólnodostępny projekt nie funkcjonuje.

Z wyników testowych szkół wawerskich wynika, że na polu edukacji publicznej jest jeszcze sporo do zrobienia, jednocześnie zwraca uwagę brak dotacji dzielnicy na projekty edukacyjne.

Wielu rodziców wozi dzieci by uczestniczyły w zajęciach naukowych do innych dzielnic.

Baza pomieszczeń w placówkach należących do dzielnicy, które mogłyby zostać wykorzystane na tego rodzaju działalność rozbudowała się ostatnio, w dzielnicy są również znakomite tereny na zajęcia terenowe w zakresie edukacji przyrodniczej, w tym mało znane tereny nadrzeczne.

W szkołach (nie dotyczy to tylko Wawra) nie jest powszechną praktyką uczenie dzieci przedmiotów przyrodniczych metodą doświadczalną i terenową. Problemy współczesnej technologii, życia społecznego czy edukacji ekonomicznej są w programach i praktyce nauczania słabo reprezentowane.

Przedstawiony projekt ma za zadanie uzupełnić te luki, szczególnie w przypadku dzieci z mniej zasobnych rodzin.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
20 pokazów x 1000 zł = 20 000 zł

100 warsztatów x 430 zł = 63 000 zł

Promocja 2000 zł

Łącznie 65 000 zł.

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 60
65 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki