Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2019-08-05 15:18:05
Powrót do projektu

Uniwersytet dziecięcy w Wawrze

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
WypożyczalniaNr 26 na ul. Błękitnej 32
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Wypożyczalna Nr 26 na ul. Błękitnej 32

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Uniwersytet dziecięcy to zajęcia edukacyjne prowadzone przez naukowców-pasjonatów, którzy w przystępny i atrakcyjny sposób przybliżają dzieciom swoje dyscypliny, uczą myślenia, badania i wyciągania wniosków.

Taka forma popularyzacji i rozwoju wiedzy cieszy się wielkim powodzeniem, czego dowodem są pikniki naukowe i festiwale nauki, które są organizowane cyklicznie. Najlepsze efekty przynosi jednak stworzenie na stałe takiej możliwości rozwoju zainteresowań.

Nasz pomysł polega na zorganizowaniu w pomieszczeniach placówek edukacyjnych i kulturalnych Wawra oraz w terenie zielonym ciekawych warsztatów, wycieczek i pokazów naukowych w wyżej opisanej formule.

Prezentowane dziedziny: nauki ścisłe i szeroko pojęte przyrodnicze, technologia, ekonomia.

Zajęcia będą adresowane do dzieci ze szkoły podstawowej, mieszkających na terenie Wawra, w podziałach na grupy wiekowe. Udział nieodpłatny, w kolejności zgłoszeń.

Liczba godzin zajęciowych do przeprowadzenia: 120 - 130 (w zależności od skali i powtarzalności tematów). Rodzaje zajęć, ich proporcje i czas trwania: do ustalenia na etapie projektu szczegółowego.

W założonej kwocie: honoraria, promocja, organizacja, rekrutacja, materiały i pomoce, opieka, sprzątanie.Podział na grupy wiekowe kl. 1-3, 4-5 i 6-7;

Projekt zakłada przeprowadzenie 20 pokazów (60 min 1 pokaz) każdy po 1000 zł (kwota uwzględnia honoraria, sprzęt, pomoce, sprzątanie, materiały) w każdym pokazie będzie mogło wziąć udział 40 osób;

W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 100 warsztatów tematycznych (60 min 1 warsztat) z podziałem na grupy wiekowe koszt 1 warsztatu to 430 zł (kwota uwzględnia honoraria, sprzęt, pomoce, sprzątanie, materiały)

Projekt będzie realizowany przez cały rok 2020

Koszt promocji projektu 2000 zł

Łącznie koszt projektu 65 000 zł.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
W Wawrze tego rodzaju stały,ogólnodostępny projekt nie funkcjonuje.

Z wyników testowych szkół wawerskich wynika, że na polu edukacji publicznej jest jeszcze sporo do zrobienia, jednocześnie zwraca uwagę brak dotacji dzielnicy na projekty edukacyjne.

Wielu rodziców wozi dzieci by uczestniczyły w zajęciach naukowych do innych dzielnic.

Baza pomieszczeń w placówkach należących do dzielnicy, które mogłyby zostać wykorzystane na tego rodzaju działalność rozbudowała się ostatnio, w dzielnicy są również znakomite tereny na zajęcia terenowe w zakresie edukacji przyrodniczej, w tym mało znane tereny nadrzeczne.

W szkołach (nie dotyczy to tylko Wawra) nie jest powszechną praktyką uczenie dzieci przedmiotów przyrodniczych metodą doświadczalną i terenową. Problemy współczesnej technologii, życia społecznego czy edukacji ekonomicznej są w programach i praktyce nauczania słabo reprezentowane.

Przedstawiony projekt ma za zadanie uzupełnić te luki, szczególnie w przypadku dzieci z mniej zasobnych rodzin.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
20 pokazów x 1000 zł = 20 000 zł

100 warsztatów x 430 zł = 63 000 zł

Promocja 2000 zł

Łącznie 65 000 zł.

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
65 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki