Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2019-06-17 09:31:17
Powrót do projektu

Spacery z przewodnikiem szlakiem Patronów Warszawskich Ulic

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Wybrane Warszawskie ulice - po 3 w każdej dzielnicy.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt ma na celu przeprowadzenie 54 spacerów z przewodnikiem. Podczas spacerów będzie można zapoznać się z historią zwiedzanego szlaku a na zakończenie każdego spotkania przewidziany jest konkurs wiedzy z nagrodami dla osób biorących udział oraz poczęstunek.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt pozwoli na poszerzenie wiedzy mieszkańców Warszawy dotyczącej Patronów ulic.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
220 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki