Koordynator w Dzielnicy Wilanów - zmiany z 2019-08-09 08:33:09
Powrót do projektu

EKOLOGICZNY WODOCIĄG LETNI W PARKU LINEARNYM KLIMCZAKA/HLONDA = ZADBANY I ZIELONY PARK

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wilanów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Linearny wzdłuż ul. Klimczaka i Hlonda
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Jedyny publiczny teren zieleni na obszarze Miasteczka Wilanów

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
W parku nad Kanałem w ul. Klimczaka / Hlonda istnieje wodociąg letni do podlewania roślin. Został on wybudowany wraz z parkiem i kanałem w 2006 roku. Od tamtej pory do chwili obecnej nie został uruchomiony. Niniejszy projekt obejmuje uruchomienie wodociągu. Będzie ono polegać na przeglądzie technicznym istniejącej instalacji i przyłączy, ewentualnych pracach związanych z konserwacją istniejącej instalacji lub dobudowania jej fragmentów/domontowanie wszelkich koniecznych urządzeń technicznych by docelowo możliwe było podlewanie roślinności w Parku Linearnym. Ze względu na wysokie koszty wody wodociągowej do podlewania, docelowo proponujemy wykonać też trzy ujęcia wody z kanału (po jednym na każdy odcinek), do zasilania wodociągu. Wtedy woda z wodociągu miejskiego byłaby wykorzystywana awaryjnie, w przypadku suszy i braku odpowiedniej ilości wody w kanale. Budowa ujęć będzie się wiązała z wykonaniem studzienek, doprowadzeniem energii elektrycznej oraz montażu pomp, a także krótkich odcinków instalacji podziemnej zasilających wodociąg. Rozwiązanie takie byłoby proekologiczne, bowiem zapewniłoby utrzymanie należytego stanu zieleni przy użyciu wody wprost z kanału.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Park nad Kanałem Wolickim jest to jak dotąd jedyny park publiczny w Miasteczku Wilanów, często odwiedzany przez mieszkańców. Niedziałający wodociąg uniemożliwia podlewanie roślin, co utrudnia ich właściwą pielęgnację. Projekt ma na celu wykorzystanie istniejącej instalacji, co pozytywnie wpłynie na poziom utrzymania i jakość zieleni. Ponadto, docelowe wykorzystanie do podlewania wody deszczowej z kanału, który jest zbiornikiem retencyjnym, pozwoli na zaoszczędzenie kosztów wody wodociągowej i racjonalną gospodarkę wodami deszczowymi. Jest to też projekt proekologiczny - park podlewany deszczówką !

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością
 • wszyscy mieszkańcy Wilanowa

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Po dokonaniu weryfikacji kosztów realizacji projektu kalkulacja cenowa kształtuje się następująco:

- dokumentacja projektowa: 10 000 zł

- zakup i montaż elementów tworzących system nawadniający: 110 000 zł

- montaż elementów przyłączeniowych do sieci wodociągowej: 15 000 zł

Łączny koszt realizacji projektu po zmianie wynosi 135 000 zł brutto.

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 50
135 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Park Klimczaka-wodociąg letni-040419.jpg