Koordynator w Dzielnicy Wawer - zmiany z 2019-08-27 13:37:27
Powrót do projektu

Leśny plac zabaw- rozbudowa.

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Wawer, ul. Kadetów 15.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Teren ZSP nr 9

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada rozbudowę placu zabaw na terenie szkoły i przedszkola ZSP nr 9 przy ul. Kadetów 15. Na szkolnym placu zabaw zostaną zakupione i postawione na specjalnie przygotowanym podłożu 3-4 zabawki np. huśtawka, ścianka itp. Natomiast na przedszkolnym wymieniona zostanie nawierzchnia, która w chwili obecnej zagraża bezpieczeństwu bawiących się tam dzieci. Place zabaw będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich w tygodniu od 18.00-22.00 natomiast w sobotę w godz. 10.00 - 17.00 i w niedzielę od godz 15.00 -22.00.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Głównymi użytkownikami obiektu będą dzieci uczęszczające do przedszkola oraz mieszkańcy osiedla i dzielnicy. Będzie to miejsce bezpiecznej zabawy, nawiązywania nowych kontaktów i znajomości sąsiedzkich. Uatrakcyjnienie istniejącego placu zabaw wypłynie na jakość i efektywność czasu spędzanego na świeżym powietrzu przez najmłodszych. W dzisiejszych czasach aktywność fizyczna dzieci jest niezbędnym elementem ich prawidłowego rozwoju.

Rodzice okolicznych dzieci będą mieli możliwość przyjemnego spędzenia czasu.Proponowany plac zabaw będzie nie tylko miejscem do zabawy dla najmłodszych, ale stanie się centrum integracji lokalnej społeczności.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Prace projektowe, roboty budowlane i montażowe - 90 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
90 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki