Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2019-07-04 11:24:04
Powrót do projektu

Wiedza o życiu seksualnym człowieka - zajęcia dla klas 5-6

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Publiczne szkoły podstawowe na terenie dzielnicy Ursynów.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Publiczne szkoły podstawowe na terenie dzielnicy Ursynów.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Celem zajęć z wiedzy o życiu seksualnym jest przekazanie uczniom klas 5-6 wszechstronnej informacji na temat rozwoju psychoseksualnego człowieka dostosowanej do wieku dziecka i naukowej wiedzy z zakresu etycznych, społecznych i higienicznych aspektów ludzkiej seksualności.

W zajęciach może wziąć udział maksymalnie tyle osób, ile liczy dana klasa.

Program 4-godzinnych zajęć obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

1. kształtowanie dojrzałości psychoseksualnej i pozytywnego stosunku do płci;

2. dostarczenie aktualnej wiedzy naukowej dotyczącej zmian biologicznych, psychicznych i społecznych na różnym etapie rozwoju człowieka;

3. omówienie procesu dojrzewania (zmiany psychofizjologiczne, "burza hormonalna", menstruacja, polucje nocne);

4. omówienie różnic płci wraz z budową i funkcją narządów rozrodczych (zmiany fizjologiczne, współżycie seksualne, ciąża, rozwój płodu, poród, pokwitanie);

5. sprzyjanie modelom trwałych związków opierających się na miłości i partnerstwie;

6. przeciwdziałanie kompleksom, lękom, mitom, fobiom seksualnym i presji rówieśniczej;

7. promocja odpowiedzialności, asertywności i świadomości w zakresie zachowań seksualnych;

8. promocja higieny osobistej;

9. dostarczenie wiedzy odpowiednio wcześnie - tak, by wyprzedzać doświadczenia młodzieży.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę edukatorów (dwie osoby), należących do wybranego ośrodka edukacyjnego. Osoby prowadzące zajęcia powinny w szczególności:

1. posiadać zdolność nawiązywania kontaktu z młodzieżą oraz reprezentować wysoki poziom kultury osobistej gwarantujący profesjonalne ucięcie tematu i szacunek dla wszystkich uczestników zajęć;

2. mieć dobre przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne;

3. wyważać proporcje w doborze treści do wieku uczestników zajęć z uwzględnieniem aspektów biologicznych, psychologicznych i społecznych życia seksualnego człowieka;

4. poznać zespół dzieci i rodziców, zaznajomić się z ich oczekiwaniami i propozycjami tematów - plan 4-godzinnych zajęć zostanie wysłany mailowo lub udostępniony przez dziennik elektroniczny rodzicom, ci zaś będą mogli wrócić z pytaniami do fundacji prowadzącej zajęcia, mailowo lub telefonicznie. Ponadto zawsze będzie można zadzwonić lub umówić się z prowadzącymi zajęcia indywidualnie, kontaktując się z daną fundacją.

5. dobrać metody i formy zajęć tak, aby zainteresować i poszerzyć fachową wiedzę dziecka, rozbudzając wrażliwość na drugiego człowieka;

6. służyć fachową pomocą w przypadku pytań i wątpliwości ze strony uczestników zajęć;

7. przekazywać informacje w sposób obiektywny, pluralistyczny i tolerancyjny, wyłącznie w oparciu o sprawdzoną wiedzę naukową.

Zajęcia prowadzone są w formie interdyscyplinarnej, łącząc w sobie elementy wykładu, prezentacji, warsztatów i dyskusji. Mają formę dobrowolną, koedukacyjną i otwartą dla rodziców, którzy wyrażą na to ochotę. Prowadzone są w sali szkolnej, w obecności nauczyciela. Prowadzący zajęcia wybiorą najważniejsze tematy, dostosują je do czasu zajęć i przedstawią Urzędowi na etapie przygotowania oferty przetargowej.

- Dokładne terminy i godziny realizacji projektu zostaną ustalone w oparciu o plan lekcji poszczególnych klas i roczników, tak, aby nie kolidował z godzinami lekcyjnymi. Należy przyjąć, że zajęcia odbędą się po lekcjach obowiązkowych.

- Zajęcia mają odbywać się we wszystkich ursynowskich szkołach publicznych (16 placówek), w których znajdą się rodzice chętni, aby zapisać na nie swoje dzieci.

- Rekrutacja odbędzie się przy pomocy ogólnodostępnych środków przekazu (m.in. strona www Urzędu Dzielnicy Ursynów, strony www. szkół, profil facebookowy, plakaty w szkołach).
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Tematy związane z seksualnością człowieka, dojrzewaniem płciowym, współżyciem seksualnym czy higieną osobistą często są wśród młodzieży źródłem mitów, stereotypów i domysłów nie mających pokrycia w rzeczywistości. Naukową wiedzę z wiarygodnego źródła zastępuje "edukacja podwórkowa", fora internetowe, a nawet pornografia. Brak odpowiedniego kształcenia w tym zakresie prowadzi nieraz przedwczesnych inicjacji seksualnych, ryzykownych kontaktów, niechcianych ciąż czy chorób. Oprócz wiedzy wyniesionej z domu i przekazywanej przez otwartych na rozmowę rodziców, miejscem, w którym młodzież powinna czerpać wiedzę są placówki szkolne. Zajęcia z wiedzy o życiu seksualnym człowieka mają stanowić wprowadzenie do kształtowania własnej dojrzałości psychoseksualnej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
97 920,00 zł

Dokumenty

Załączniki