Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2019-08-01 15:39:01
Powrót do projektu

„Dookoła świata” – prelekcje podróżnicze dla młodzieży i dorosłych

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Wawerskie Centrum Kultury filia Radość, ul. Powojowa 2, 04-860 Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
nie dotyczy

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt polega na zorganizowaniu 10 prelekcji podróżniczych (multimedialnych, fotograficznych, warsztatowych) o różnej tematyce dla młodzieży i dorosłych. Prelekcje odbywać się będą jeden raz w miesiącu. Jednorazowo w prelekcji może wziąć udział do 100 osób. Wszystkie dostępne będą bezpłatnie.

O udziale będzie decydować kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem maila specjalnie utworzonego na potrzeby projektu.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
W roku 2018 realizowaliśmy podobny projekt i cieszył się on wśród mieszkańców dużym powodzeniem. Są zainteresowani kontynuacją projektu. Nowy budynek, lepsze warunki lokalowe i techniczne

Pozwolą na zainteresowanie projektem młodzieży.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • kultura
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
10 x 750,00 zł. = 7500,00 zł. honoraria dla prelegentów

10 x 150,00 zł. = 1500,00 zł. promocja (plakaty, ulotki, banery)

10 x 100,00 zl. = 1000,00 zł. inne koszty

Razem 10000,00 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
10 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki