Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2019-08-27 15:33:27
Powrót do projektu

Chodnik na Dorodnej – remont

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulica Dorodna, działki nr: 1/8, 1/9, 1/3, 1/12, obręb 40609
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada remont i miejscowe poszerzenie chodnika (na odcinkach gdzie nie ma kolizji z drzewami) po południowej stronie ulicy Dorodnej, od skrzyżowania z ulicą Myśliborską, do skrzyżowania z ulicą Klembowską (odcinek ok. 500 m) z zachowaniem istniejących drzew. Od września 2019 roku zostanie otwarta nowa szkoła przy ul. Myśliborskiej. W związku z tym ulicą Dorodną będzie chodziło jeszcze więcej dzieci niż dotychczas. Niestety stan techniczny chodnika na ul. Dorodnej jest bardzo zły: liczne wyboje, nierówności i dziury, skutecznie utrudniają korzystanie oraz powodują brak poczucia bezpieczeństwa. Nowa jakość chodnika znacznie wpłynie na bezpieczeństwo pieszych i okolicznych mieszkańców.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Budowa chodnika 265 000 zł

Dokumentacja projektowa 15 000 zł

Czasowa organizacja ruchu (projekt i wdrożenia) 30 000 zł

Inwentaryzacja powykonawcza: 5 000 zł

Koszty oczyszczania letniego i zimowego ZOM (lipiec – grudzień) : 42 000 zł

Oznakowanie piktogramem: 1 000zł

Roboty dodatkowe (zabezpieczenie drzew, odtworzenie trawników, wyznaczanie dodatkowego przejścia dla pieszych) – ok. 20% wartości robót - 53 000 złRAZEM: 411 000 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
411 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Dorodna lokalizacja.JPG