Koordynator w Biurze Sportu i Rekreacji - zmiany z 2019-08-05 10:53:05
Powrót do projektu

joga funkcjonalna na plaży, sesje regeneracyjne tematyczne w kontakcie z naturą

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Łaczenie działań w różnych miejscach unikatowych na skalę Europy a nawet świata takich jak dziki , nieuregulowany prawy brzeg Wisły , Park Skaryszewski,Port Czerniakowski
Proponowane lokalizacje:

- bulwar im. gen. Smitha Pattona, na Skwerze Kahla.

- Plaża Romantyczna w Wawrze, ul. Rychnowska

- Plaża Wilanów Zawady

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Propagowanie aktywnego trybu życia w naturze w ramach przestrzeni wspólnych
Zajęcia powinny odbywać się na płaskim terenie trawnika, gdzie w swobodnym ustawieniu, będzie mogła zmieścić się grupa ok 30 osób.

Wskazane miejsca realizacji projektu są lokalizacjami proponowanymi, w przypadku niemożliwości realizacji zajęć w proponowanych lokalizacjach zaproponowane zostaną alternatywne.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Zajęcia jogi realizowane od maja do września (z wyłączeniem okresu wakacyjnego), w ramach projektu prowadzone w trzech lokalizacjach na terenie Warszawy) przez profesjonalnych instruktorów. Bezpłatne zajęcia jogi dla wszystkich mieszkańców Warszawy bez względu na wiek, płeć czy sprawność fizyczną.

Różnego rodzaju praca z ciałem/joga funkcjonalna , techniki oddechowe , techniki relaksacyjne trening uważności/ ważności/ mindfulness w efekcie budowanie świadomości własnych potrzeb, ograniczeń, mocnych i słabszych stron co powoduje właściwe funkcjonowanie organizmu, we własnym rytmie, wpływ aktywności ruchowej na różne aspekty naszego życia w znaczeniu biologicznym, psychologicznym i socjalnym. wpływ aktywności ruchowej na różne aspekty naszego życia w znaczeniu biologicznym , psychologicznym i socjalnym. Zajęcia łączące aktywność człowieka biologiczną, psychiczną fizyczną, socjalną w grupie integracyjnej, wielopokoleniowej.

Ćwiczenia jogi będą dostępne dla wszystkich chętnych, bez konieczności wcześniejszego zapisywania się. Z zajęć będą mogły korzystać osoby w każdym wieku, będą to zajęcia niewymagające szczególnej sprawności fizycznej ani zakupu specjalistycznego sprzętu. Zajęcia będą odbywać się dwa razy w tygodniu, przykładowo w sobotę i w niedzielę w godzinach porannych.

Przewidywana ilość osób na zajęciach - do 20 osób.

Prowadzący: wykwalifikowany trener relaksacji i jogi.

Czas trwania: 1,5 godziny (1 godzina ćwiczeń i 30 minut relaksacji).

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Dobroczynny wpływ aktywności ruchowej na różne aspekty naszego życia w znaczeniu biologicznym , psychologicznym i socjalnym.

Zajęcia łączące aktywność połączeniu z integracją w grupie wielopokoleniowej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
 • sport
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Wynagrodzenie instruktora/ów jogi - 150 zł/godzinę za jedne zajęcia (1 godzina ćwiczeń i 30 minut relaksacji) = 225 za zajęcia

16 tygodni

3 lokalizacje

225 zł x 16 tygodni x 3 lokalizacje = 10 800 zł

3 000 zł - koszt promocji i oznaczenia projektu (projekt graficzny, media lokalne, strony internetowe, ulotki, plakaty, flagi informacyjne) - uwzględniające graficzne oznakowanie dedykowane budżetowi obywatelskiemu

3 000 zł - koordynacja projektu wraz z kierowaniem promocją

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 12 000
16 800,00 zł

Dokumenty

Załączniki