Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2019-06-18 16:17:18
Powrót do projektu

joga funkcjonalna na plaży, sesje regeneracyjne tematyczne w kontakcie z naturą

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Łaczenie działań w różnych miejscach unikatowych na skalę Europy a nawet świata takich jak dziki , nieuregulowany prawy brzeg Wisły , Park Skaryszewski,Port Czerniakowski
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Propagowanie aktywnego trybu życia w naturze w ramach przestrzeni wspólnych

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Różnego rodzaju praca z ciałem/joga funkcjonalna , techniki oddechowe , techniki relaksacyjne trening uważności/ mindfulness w efekcie budowanie świadomości własnych potrzeb , ograniczeń , mocnych i słabszych stron co powoduje właściwe funkcjonowanie organizmu , we własnym rytmie ,wpływ aktywności ruchowej na różne aspekty naszego życia w znaczeniu biologicznym , psychologicznym i socjalnym.

wpływ aktywności ruchowej na różne aspekty naszego życia w znaczeniu biologicznym , psychologicznym i socjalnym.Zajęcia łączące aktywność człowieka biologiczną , psychiczną fizyczną , socjalną w grupie integracyjnej , wielopokoleniowej.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Dobroczynny wpływ aktywności ruchowej na różne aspekty naszego życia w znaczeniu biologicznym , psychologicznym i socjalnym.

Zajęcia łączące aktywność połączeniu z integracją w grupie wielopokoleniowej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
 • sport
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
12 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki