Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2019-06-11 09:04:11
Powrót do projektu

Przejście podziemne pod ul. Romera

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
W pasie drogowym drogi gminnej ul. Romera.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Właściciel- Skarb Państwa zarządca terenu - Zarząd Dzielnicy Ursynów.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Zaniedbane przejście podziemne pod ul. Romera (pas drogowy drogi gminnej przy ul. Romera) wymaga pilnego remontu. Powoli od lat przestaje służyć mieszkańcom okolicznych domów i innym Ursynowianom. Brudne, odrapane, ze zniszczonymi schodami, bez oświetlenie nadaje się jedynie do przejścia tylko podczas pogody. W trakcie opadów deszczu jest zalewane i niedostępne. Z przejścia nie mogą korzystać w ogóle osoby niepełnosprawne, matki z dziećmi w wózkach i osoby w podeszłym wieku. Zakres robót budowlanych wymaga prac określonych w projekcie remontowo-budowlanym i jest bardzo szeroki włącznie z montażem pochylni wózków i rowerów. Przejście byłoby dostępne 24h/dobę dla wszystkich mieszkańców Ursynowa. projekt powinien być rozpoczęty w przyszłym roku i zakończony do końca 2020 roku.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Przywrócenie korzystania z przejścia, które jest bardzo potrzebne mieszkańcom, szczególnie seniorom i matkom z małymi dziećmi w wózkach. Zapewnia poprawę bezpieczeństwa pieszym i kierowcom na ulicy znajdującej się nad przejściem. Zmiana estetyki przejścia wpłynie korzystnie na otoczenie w sąsiedztwie parku JP II.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rowerzyści

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
150 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki