Koordynator w Dzielnicy Bemowo - zmiany z 2019-06-11 12:42:11
Powrót do projektu

" Mali wielcy Twórcy"-warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży

status: Trwa ocenaZgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Sternicza 98
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Placówka biblioteczna przy ul. Sterniczej 98

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Warsztaty teatralne to cykl rocznych spotkań (raz w miesiącu 2h) dla dzieci i młodzieży w wieku 9-15 lat. Na młodych wielbicieli teatru czeka bardzo duży intensywnej i twórczej pracy. Każdy będzie mógł zweryfikować oraz rozwinąć swoje umiejętności aktorskie. Inspirujące spotkanie z teatrem pozwoli na zdobycie wiedzy z zakresu interpretacji tekstu, scenografii, dykcji, będzie uczyć koncentracji, uwagi, skupienia i wytrwałości, ale również dostarczać wiele wspaniałej zabawy. Wybrane przez prowadzącego teksty wzbogacą słownictwo, pobudzą wyobraźnię rozwijają zdolności lingwistyczne, dodadzą pewności siebie. Na każdych zajęciach uczestnicy będą obcować z literaturą (czasem muzyką, plastyką itp) ale przede wszystkim używać wyobraźni i rozwijać swoją pomysłowość. Każdorazowo w zajęciach będzie uczestniczyć 20 dzieci i młodzieży. Każdy z warsztatów będzie programowo dopasowany do potrzeb grupy, a uczestnicy zostaną przeprowadzeni przez różne formy teatralne: teatr improwizacji, teatr forum, teatr fizyczny, praca z rekwizytem, praca z tekstem. Wspólnie stworzą cel warsztatu co będzie miało duży wpływ na integrację całej grupy. Może to być spektakl a może performance. Każdy warsztat zakończony będzie podsumowaniem. Na koszty realizacji projektu w wysokości 12 000 zł składają się: zakup materiałów, akcesoriów, wyposażenia niezbędnego do organizacji warsztatów oraz przygotowania ewentualnego spektaklu/performance kończącego warsztaty w wysokości 5 000 zł; wynagrodzenie prowadzącego 10 spotkań X 500 zł tj. 5000 zł; wynagrodzenie scenografia do warsztatów 2 000 zł.Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Celem warsztatów będzie stworzenie wspólnej płaszczyzny pracy i zabawy, wymiany umiejętności, budowa z dziećmi postaw tolerancji i otwartości dla innych. W procesie warsztatowym będziemy pokazywać im różne formy teatralne: improwizacje, gra z rekwizytem, praca z tekstem, praca z ciałem. Zależy nam na stworzeniu atmosfery, w której uczestnicy nie będą się bali wychodzić ze swoimi umiejętnościami i propozycjami. Dzieci uczą się od siebie na wzajem według zasady "Dzieci uczą dzieci". Prowadząc razem zajęcia, z większym zaangażowaniem w nich później uczestniczą. Większość z nich nie jest nieprzyzwyczajona do wcielania się w rolę nauczyciela, nie zdają sobie sprawy ze swoich umiejętności, traktują je jako przypadkowe i normalne. Zależy mi, aby każde dziecko nauczyło się być autorytetem z poczuciem własnej wartości i wyjątkowości, żeby potraktowało siebie jako skarb, za którym zależy innym . Celem projektu jest również zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką, a zwłaszcza teatrem. Pokazanie im, że działania twórcze mogą być świetną zabawą i hobby. Edukacja teatralna powinna dotyczyć wszystkich dzieci, nie tylko tych najzdolniejszych, gdyż ma pozytywny wpływ na ogólny rozwój dziecka. Spotkania maja również na celu rozbudzenie w dzieciach zamiłowania do żywej sztuki oraz umożliwienie najmłodszym osobistego rozwoju.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
12 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki