Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2019-09-03 09:56:03
Powrót do projektu

Warszawa mojego dzieciństwa - przejażdżka międzypokoleniowa zabytkowym tramwajem

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dzielnice: Mokotów, Praga Północ, Śródmieście, Wola, Żoliborz.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
brak

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Przedmiotem projektu są międzypokoleniowe przejażdżki wnucząt z dziadkami zabytkowym tramwajem po Warszawie. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klasy 4-8 Miasta Stołecznego Warszawy. Przejażdżki będą odbywać się w trzy weekendy (razem 6 dni) w czerwcu lub we wrześniu w godzinach od 10 do 18. Każdego dnia będą jeździć dwa tramwaje z doczepami. Jeden skład wagonu K403 i doczepa ND2. Drugi wagon 4N4 z doczepą 4ND.

Kursy na trasie:

1) Metro Wilanowska, Puławska, Pl. Zbawiciela, Marszałkowska, Andersa, Mickiewicza, Marymont Potok.

2) Kijowska, Stalowa,Targowa, Dworzec Wileński, Al. Solidarności, Wolska, Cmentarz Wolski.

Jeden dzień to przewóz 680 osób (340 dzieci + 340 opiekunów) cały program 4080 osób. Koszt wynajmu tramwajów - 154000 pln. Przejazd na podstawie podwójnego biletu - zaproszenia z podaniem trasy i godziny i dnia odjazdu. Koszt zaprojektowania i wydruku biletu pamiątkowego około 6000 pln. Bilety rozprowadzane będą przez szkoły podstawowe w Warszawie około 220 szkół. Daje to około 9-10 podwójnych biletów na szkołę. Dzieci podzielone będą na 2 grupy 4-6 klasa i 7-8 klasa. Bilety przyznawane w drodze losowania lub jako nagrody. Bilety nierozprowadzone w szkole przekazywane są innym szkołom w dzielnicy. Opiekunowie dzieci na tydzień przed dniem przejażdżki muszą potwierdzić na piśmie udział w programie.

W każdym wagonie będzie przewodnik warszawski mający doświadczenie w oprowadzaniu wycieczek szkolnych (koszt 26000 pln). Zapewnione zostanie nagłośnienie każdego wagonu. W trakcie przejażdżki - poczęstunek (mieszkanka wedlowska, soki Hortex) koszt 7000 pln. Na koniec przejażdżki dzieci otrzymają pamiątki (koszt 30000 pln). Koszty organizacyjne 15000 pln. Rezerwa na koszty inflacji 7000 pln.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt przybliży dzieciom obraz Warszawy z dawnych lat. Służyć będzie też zacieśnieniu więzi w ramach rodziny. Pomoże lepiej poznać spojrzenie na historię przez skrajne pokolenia.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • integracja
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
245000
- wynajem tramwajów (wg cennika ZTM) na 3 weekendy – 154 000 zł,

- wydruk pamiątkowych biletów-zaproszeń w liczbie 2040 szt.– 6000 zł,

- koszty przewodników z zapewnieniem nagłośnienia w tramwajach (6 dni x 8 godzin x 2 linie x 2 osoby w każdym trwmwaju x 130-140 zł/godz) – 26000 zł,

- koszty poczęstunku dla 4080 osób – 7000 zł,

- koszt zakupu pamiątek dla 4080 osób – 30000 zł,

- koszty organizacyjne (koordynator projektu) – 15000 zł

- koszty inflacji/zmian cen – 7000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
245 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki