Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2019-08-27 14:20:27
Powrót do projektu

Chronimy ptaki śpiewające i nietoperze w lasach Białołęki - zawieszenie skrzynek lęgowych oraz budek dla nietoperzy.

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Lasy komunalne o młodym i średniowiekowym, najwyżej kilkudziesięcioletnim, drzewostanie, położone w Dzielnicy Białołęka i administrowane przez "Lasy Miejskie Warszawa", np. położone w Dąbrówce Szlacheckiej (okolica ul. Czajki), Choszczówce i w Białołęce Dworskiej (okolice ulic Insurekcji i Wałuszewskiej).
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt przewiduje zakup (w trzecim lub czwartym kwartale 2020r.) i zawieszenie na drzewach w lasach komunalnych Dzielnicy Białołęka - o młodym i średniowiekowym drzewostanie, głównie sosnowym - 300 drewnianych skrzynek dla ptaków różnych typów: 220 sztuk typu "A" - o średnicy otworu wlotowego 3,5 cm - dla sikor (np. bogatki i modraszki), muchołówki żałobnej i mazurka, 65 sztuk typu "B" - o średnicy otworu 4,8 cm - głównie dla szpaka, lecz także dla pleszki, 10 - typu "D" - o średnicy 8,5 cm - dla kawek, są one także zajmowane przez wiewiórki i 5 sztuk skrzynek - dla puszczyka - o średnicy otworu 15 cm. Przewiduje się również założenie 30 sztuk skrzynek dla nietoperzy. Skrzynki typu "A" i "B" powinny być zaopatrzone w tzw. "klocki" otaczające otwór wlotowy, pierścień z blachy wokół tego otworu (dotyczy wyłącznie skrzynek typu "A") oraz posiadać daszek z okapami bocznymi, obity od zewnątrz blachą ocynkowaną (dotyczy wszystkich typów skrzynek dla ptaków ). Listwy zawieszające skrzynki oraz ich daszki powinny być także impregnowane preparatem przeciwko wilgoci, posiadającym atest ekologiczny. Typ (lub typy) budek (także drewnianych) dla nietoperzy zostaną szczegółowo wskazane w opinii przez chiropterologa. Natomiast szczegółowy sposób rozmieszczenia w lasach białołęckich poszczególnych typów skrzynek lęgowych dla ptaków zostanie podany w przewidzianej także w projekcie opinii ornitologa - specjalisty w zakresie stosowania skrzynek w lasach. Także czynność zawieszenia wszystkich skrzynek (zarówno dla ptaków, jak i dla nietoperzy) będzie się odbywać pod kontrolą doświadczonego ornitologa i chiropterologa. Ptaki i nietoperze, które zajmą zawieszone skrzynki - będzie można bez trudu obserwować z ziemi - z miejsc ogólnodostępnych.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Doświadczenia nad zastosowaniem skrzynek lęgowych dla ptaków i nietoperzy w lasach, w szczególności sosnowych, o młodym i średniowiekowym drzewostanie, zebrane także z lasów miejskich wskazują jednoznacznie, że skrzynki te są chętnie i masowo zajmowane przez około 10 gatunków ptaków, zazwyczaj budujących gniazda w dziuplach drzew, których liczba w wielu lasach warszawskich, także na Białołęce, jest wciąż niedostateczna. To samo dotyczy kilku spotykanych w Warszawie gatunków nietoperzy, dla których brak odpowiednich ukryć w drzewostanach o przewadze sosny limituje ich występowanie w tym środowisku. Prawie wszystkie gatunki ptaków (i wszystkie nietoperze) zajmujące postulowane do realizacji skrzynki są całkowicie owadożerne - tym samym ograniczają one nadmierne występowanie wielu szkodników owadzich drzew leśnych, co poprawia zdrowotność drzewostanu. Natomiast puszczyk tępi duże ilości szkodliwych gryzoni - w tym szczurów i nornic. Ponadto, jak wynika to z tytułu niniejszego projektu - większość ptaków zajmujących skrzynki charakteryzuje się w porze lęgowej miłym dla ludzi i z daleka słyszalnym śpiewem, który od wczesnej wiosny do lata umila nam pobyt i odpoczynek w lasach. Projekt spełnia warunek ogólnej dostępności - gdyż zazwyczaj mało płochliwe ptaki można łatwo obserwować z ziemi przy ich skrzynkach na terenach udostępnionych dla wstępu publiczności warszawskich lasów miejskich, w szczególności - położonych w Dzielnicy Białołęka.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
- budka dla nietoperzy 1 szt - 60 zł, 30 szt x 60 zł = 1 800zl

- budka typu A - 1 szt - 60 zł - 220 x 60 zł = 13 200zł

- budka typu B - 1 szt - 60zł, 65 szt x 60 zł = 3 900zl

- budka typu D 1 szt - 70 zł , 10 szt x 70 zł = 700zl

- budka dla puszczyka 1 szt. - 100 zł, 5 szt x 100 zł = 500zl

- opinia ornitologa nt.sposobu rozmieszczenia budek dla ptaków sporządzona dla lasów Białołęki poprzedzona inwentaryzacją ornitologiczną badanego terenu dzielnicy - 20 000 zł

- opinia chiropterologa nt. budek dla nietoperzy sporządzona dla lasów Białołęki poprzedzona inwentaryzacją chiropterologiczną badanego terenu dzielnicy - 20 000zł

- nadzór nad zawieszaniem 330 szt budek - 5 000zł

Łącznie: 65 000 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
65 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki