Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2019-06-11 14:11:11
Powrót do projektu

Chronimy jerzyki, wróble i kawki na Białołęce - instalacja skrzynek lęgowych dla tych ptaków.

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Domy komunalne (wybrane spośród wymienionych w załączonej liście) i administrowane przez białołęcki ZGN, budynki szkół publicznych i przedszkoli na Białołęce - które ostatecznie zostaną wskazane w opinii specjalisty ornitologa, przewidzianej w projekcie. Ponadto gmach Białołęckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Światowida 56, ewentualnie także starsze zadrzewienia komunalne wśród zabudowy dzielnicy - dotyczy skrzynek typu "D" (dla kawek).
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt służy stworzeniu dogodnych siedlisk dla bezpiecznego dla ptaków i nieuciążliwego dla ludzi gniazdowania jerzyków, wróbli oraz kawek, ptaków o spadającej liczebności, także na Białołęce. Zakłada zakup i zawieszenie 200 sztuk skrzynek lęgowych dla tych pożytecznych ptaków - na zewnętrznych ścianach budynków komunalnych, administrowanych przez białołęcki ZGN, szkół i przedszkoli publicznych - w taki sposób, aby nie przeszkadzały one użytkownikom i/lub mieszkańcom tych nieruchomości.

W projekcie przewidziano zakup o rozwieszenie na wysokich ścianach zewnętrznych (głównie "szczytowych") około 20 budynków - 100 skrzynek lęgowych dla jerzyków, zajmowanych także przez wróble oraz 100 skrzynek typu "D" - wykorzystywanych przez kawki. Skrzynki dla jerzyka powinny być drewniane, jednokomorowe, o owalnym poziomo otworze wlotowym 6,5 x 3,5 cm, dwukrotnie malowane od zewnątrz, z daszkiem szczelnie pokrytym blachą ocynkowaną. Natomiast drewniane skrzynki dla kawek (typu "D") powinny posiadać okrągły otwór wlotowy o średnicy 8,5 cm, głębokość (rozumianą jako odległość od dolnej krawędzi otworu wlotowego do podłogi) - 30 cm i kwadratową podłogę o wymiarze wewnętrznym 17 cm x 17 cm. Należy je również pomalować od zewnątrz, zaś daszek z bocznymi okapami obić, również od zewnątrz, blachą ocynkowaną krzynki tych dwóch rodzajów zostaną przytwierdzone do ściany 2 kotwami - od strony ich tyłu. Wybór konkretnych budynków, na ścianach których zostaną one zawieszone, nastąpi po sporządzeniu przewidzianej w projekcie opinii ornitologa oraz po dokonaniu uzgodnień z poszczególnymi zarządcami nieruchomości komunalnych Białołęki. Przy określaniu lokalizacji posadowienia skrzynek na ścianach zewnętrznych wyklucza się kominy, szyby windowe i tzw. "zwyżki". Poza preferencjami ptaków - zostaną uwzględnione także: wymogi bezpieczeństwa publicznego, brak uciążliwości dla użytkowników budynku, dogodna ekspozycja dla obserwacji ptaków przy skrzynkach z ziemi (z terenu ogólnodostępnego). Do zawieszenia skrzynek posłuży samochodowy podnośnik koszowy lub też praca alpinisty - tam, gdzie podnośnik taki nie będzie mógł wjechać. Część skrzynek dla kawek (typu "D") - w razie braku dogodnych lokalizacji dla nich na budynkach - będzie mogła zostać zawieszona wysoko (6-7 metrów) nad ziemią na drzewach - w miejscach, które wskaże ornitolog, zatrudniony w projekcie.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Owadożerne jerzyki ograniczają nieraz występujące w mieście plagi owadów krwiopijnych - meszek i komarów, natomiast wróble i kawki również karmią swoje pisklęta bezkręgowcami, w tym szkodliwymi dla zieleni miejskiej. Z drugiej strony - liczba dogodnych siedlisk gniazdowania w mieście dla tych prawnie chronionych i akceptowanych przez mieszkańców Warszawy ptaków wciąż maleje - głównie z uwagi na powszechnie prowadzone docieplenie (=tynkowanie) ścian zewnętrznych wielu nieruchomości, w trakcie których likwidowane są wloty do tzw. stropodachów oraz szczeliny i inne ukrycia w murach, które są od wieków siedliskiem lęgowym dla tych gatunków. Jednocześnie jerzyki, wróble i kawki nie powodują uciążliwości sanitarnych, zaś możliwie jak najdalsza lokalizacja posadowienia skrzynek od okien lokali mieszkalnych - nie będzie zakłócać spokoju ich mieszkańców. Dzięki zastosowaniu skrzynek dla kawek - ptaki te przeniosą się do tych budek z kominów i szybów wentylacyjnych, gdzie ich gniazdowanie nie jest pożądane. Doświadczenia zebrane przez autora niniejszego projektu w Warszawie nt. wykorzystania postulowanych skrzynek przez omawiane trzy gatunki ptaków - rokują na pełny sukces tego projektu - który przyczyni się do zachowania charakterystycznych dla zabudowy ptaków, od wieków zasiedlających w Warszawie lecz obecnie - zagrożonych w swoim bycie z podanych powyżej przyczyn.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
35 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • zal1_lista budynków komunalnych na Białołęce.pdf