Koordynator w Biurze Ochrony Środowiska - zmiany z 2019-08-27 14:06:27
Powrót do projektu

Pomagamy ginącym w Warszawie jaskółkom oknówkom – budowa „jaskółkownika”

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Teren miejskiej spalarni odpadów - Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych – od strony ul. Gwarków
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt przewiduje zakup i montaż wieży dla jaskółek oknówek – tak zwanego „jaskółkownika” – z około 40-45 sztucznymi gniazdami dla tych coraz rzadszych w Warszawie ptaków. Zadaszona konstrukcja takiego „domku”, do którego zostaną przymocowane sztuczne gniazda z trocino betonutrocinobetonu, będzie przytwierdzona do szczytu dwóch drewnianych słupów (typu słupa „telegraficznego”), o wysokości około 7 metrów nad gruntem i przekroju, co najmniej 30 centymetrów. Słupy te zostaną umocowane w ziemi za pomocą tak zwanych „szczudeł” betonowych. Aby przyspieszyć zasiedlenie gniazd przez jaskółki wyżej opisana budowla będzie posiadać urządzenie emitujące przez kilka godzin dziennie głosy wabiące tych ptaków – co zwróci ich uwagę na „jaskółkownik”. Prace montażu „jaskółkownika” zostaną poprzedzone opracowaniem dokumentacji architektonicznej, wymaganej przy zgłoszeniu dotyczącym zamiaru przystąpienia do robót budowlanych. Sporządzenie tej dokumentacji, zaś następnie – prace budowlane – będą się odbywać pod nadzorem merytorycznym ornitologa, specjalisty w zakresie czynnej ochrony jaskółek – dotychczas stosowanej w Polsce wyjątkowo.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt ma służyć wzmocnieniu już istniejącej – jednej z nielicznych w całym mieście – kolonii lęgowej jaskółek oknówek, gnieżdżących się w konstrukcji tamtejszej spalarni odpadów komunalnych. Ponadto – planowana w najbliższych latach gruntowna rozbudowa tej spalarni może wymagać „wyprowadzki” oknówek z tego obiektu, co skutkowałoby likwidacją kolejnego stanowiska gniazdowania omawianego gatunku w mieście, często prześladowanego także przez samych mieszkańców Stolicystolicy, z powodu czasowego brudzenia szyb okiennych w lokalach do nich należących. Dlatego też realizacja niniejszego projektu będzie nie tylko jednym z pierwszych działań tego typu w Warszawie – lecz przede wszystkim zapewni w przyszłości (w trakcie i po rozbudowie okolicznej spalarni) trwałą obecność jaskółek oknówek w omawianej lokalizacji – w miejscu dla nich bezpiecznym i nie stwarzającym utrudnień dla ludzi. Lokalizacja planowanego „domku” – w pobliżu ogrodzenia zewnętrznego zamkniętego terenu spalarni sprawi, że omawiany projekt spełni warunek jego ogólnodostępności – gdyż te mało płochliwe przed ludźmi ptaki będzie można bez trudu obserwować latające przy „jaskółkowniku” z terenu dostępnego dla publiczności – od strony ulicy Gwarków.

Godzi się też podkreślić, że jaskółki oknówki są ptakami całkowicie owadożernymi, odżywiającymi się drobnymi owadami, chwytanymi przez nie sprawnie w locie. Wśród ich zdobyczy znajdują się także uciążliwe dla człowieka owady krwiopijne. Ich ochrona wspiera, więc walkę biologiczną ze szkodliwymi insektami.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1) Zakup i montaż „jaskólnika” – 50 000,00 zł

2) Opinia ornitologiczna oraz wykonanie dokumentacji architektonicznej, wymaganej przy zgłoszeniu dotyczącym zamiaru przystąpienia do robót budowlanych – 3 000,00 zł

3) Oznakowanie projektu tablicą z symbolem warszawskiego budżetu obywatelskiego – 1 000,00 zł

4) Koszt utrzymania (eksploatacji) w 2020r. – 500,00 zł (utrzymanie urządzenia odtwarzającego głosy wabiące jaskółki)

5) Razem – 54 500,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
54 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki