Autor projektu - zmiany z 2020-01-21 12:57:21
Powrót do projektu

Placeholder

Walczymy ze SMOGiem i Cukrzycą (każda dzielnica)

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Placeholder
Przychodnie Publiczne mieszczące się obowiązkowo w każdej dzielnicy.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Placeholder
O rozmieszczeniu punktów zadecydują Dyrektorzy.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Placeholder
Umieszczenie w publicznych przychodniach punktów pozwalających na zmierzenie poziomu wdychanego ze smogiem tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz ocenienia ryzycka sercowo-naczyniowego / cukrzycy.
Opis projektu:
Czy wiesz jakie zagrożenie niesie ze sobą SMOG? Czy jesteś świadomy skutków nie leczonej cukrzycy?Warszawa od dłuższego czasu staje przed wyzwaniami związanymi z poprawą świadomości mieszkańców w kwestii chorób cywilizacyjnych.W 2018 roku WHO – Światowa Organizacja Zdrowia zaliczyła SMOG do 5 najważniejszych czynników powodujących powstawanie chorób cywilizacyjnych. Z badań wprost wynika, że: „Już przy bardzo niewielkich stężeniach, nawet takich, które są obecnie uznawane za bezpieczne (m.in. przez Światową Organizację Zdrowia i Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska) zauważyliśmy wzrost zagrożenia cukrzycą.”W Warszawie mieszka niemal 50 tysięcy osób z niezdiagnozowaną cukrzycą. Czy masz pewność, że nie jesteś w tej grupie?W ramach projektu publiczne przychodnie mieszczące się w Warszawie zostaną wyposażone w punkty w których będzie można:

1. Zmierzyć poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu,

2. Obliczać jego nadmiar w stosunku do ilości występującego w otoczeniu

3. Szybko i nieinwazyjnie typować pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym

4. Wcześnie wykrywać u pacjenta choroby cywilizacyjne (nadciśnienie tętnicze, cukrzyca) będące główną przyczyną zgonów w Polsce

5. Zmniejszyć liczbę pacjentów z zagrażającymi życiu powikłaniami tych chorób np.: udar, wylew, zawał, stopa cukrzycowa, niewydolność nerek i ślepota

6. U osób zdiagnozowanych, wspomóc proces dobrania właściwych procedur leczenia i jego precyzyjne monitorowanie w długim okresie czasu –co jest szczególnie istotne w przypadku diabetyków.Projekt przewiduje następujący przebieg:

1. Urządzenia zlokalizowane będą w pobliżu rejestracji na specjalnie dedykowanym, ogólnodostępnym stanowisku. Urządzenie będzie nadzorowane, obsługiwane przez pracownika Przychodni.

2. Z punktu będzie mogła skorzystać każda osoba.

3. Po badaniu pacjent uzyska ulotkę (ulotki) z wynikiem oraz informacją na o tym, na jakim urządzeniu zostało wykonane badanie oraz jak interpretować wynik oraz o przykładowych działaniach, które należy podjąć.

4. Pacjent w razie konieczności powinien zgłosić się z wynikiem do swojego lekarza POZ po dalszą diagnostykę.Badania wykonywane takimi urządzeniami jest bezbolesne i zajmują łącznie do 60 sekund. Do tego czasu należy doliczyć 5 minut na wstępne omówienie sposobów zapobiegania występowania cukrzycy.

Pierwsza faza badania polega na dokonaniu pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Uzyskany wynik będący z założenia wyższym od normy ma uzmysławiać osobom fakt zanieczyszczonego powietrza w Warszawie, oraz to, że takim powietrzem oddychają. Docelowym długotrwałym efektem ma być świadomość mieszkańców, że to oni mają wpływ na emisję spalin i skład naszego powietrza. Naturalnym jest, że u osób palących papierosy wynik ten będzie zdecydowanie wyższy niż u osób niepalących, jednak palenie także jest jedną z przyczyn występowania chorób sercowo-naczyniowych. Na ulotkach znajdzie się także informacja na ten temat.

Druga faza badania polega na przyłożeniu (w zależności od urządzenia) przedramienia bądź dłoni do czujnika. Czujniki z urządzenia oceniają ryzyko na podstawie poziomu występowania końcowych produktów glikacji w tkankach pacjenta (np. w skórze).

Urządzenia medyczne użyte w tym projekcie są wielkościowo porównywalne, w zależności od przeznaczenia wielkości portfela/futerału na okulary bądź tostera/gofrownicy więc np. w wypadku potrzeby relokacji placówki można przenieść je praktycznie bezkosztowo.Dodatkowo planowane jest zaprojektowanie i wykonanie (zakup) po jednym rollupie dla każdego stanowiska informujących pacjentów o możliwości przebadania lub ryzyku wystąpienia chorób układu krążenia, cukrzycy itp., a także ulotek – karta badania z miejscem na: dane osoby badanej, wynik oraz informację o dalszym postępowaniu.Jako, że stanowiska wyposażone w urządzenia umieszczone zostaną w publicznych przychodniach należy przyjąć, że będą udostępniane mieszkańcom w godzinach pracy placówek. Część przychodni pracuje nawet 65 godzin tygodniowo, więc problem ze spełnieniem kryterium ogólnodostępności nie występuje. Z racji występowania smogu w okresie grzewczym planuje się przeprowadzenie 2 tur akcji:

1. styczeń – marzec 2021

2. listopad – grudzień 2021

W okresie kwiecień-październik 2021 oraz w latach kolejnych urządzenia będą mogły być używane przez ZOZy do innych zadań.1. Koszt zakupu urządzeń i instruktażu z obsługi to około 46 000 PLN (x18);

2. Koszt oklejenia urządzenia naklejką to około 30 PLN (x18);

3. Koszt produkcji rollupa to około 200 PLN (x18);

4. Koszt zaprojektowania rollupa to około 2 000 PLN (jednorazowo);

5. Wydruk ulotek to około 1 000 PLN (x18);

6. Koszt zaprojektowania ulotki to około 2 000 PLN (jednorazowo);

7. Adaptacja stanowiska (biurko, 2 krzesła, przedłużacz) to około 700 PLN (x18);

8. Koszty osobowe obsługi urządzenia w ciągu roku to około 15 000 PLN (x18);

9. Koszt eksploatacji urządzeń w pierwszym roku to 3 780 PLN (x18) w tym:

a. koszt zakupu 6 baterii alkaicznych 9V (urządzenie I etap) to 60 PLN (x18),

b. koszt zakupu 5000 ustników (urządzenie I etap) to 3500 PLN (x18),

c. koszt zużycia prądu (urządzenie II etap) 20 PLN (x18),

d. koszt dezynfekcji – płyn, ściereczki antybakteryjne (urządzenie II etap) 200 PLN (x18).

Łącznie: 1 204 780 PLN
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Cukrzyca staje się z każdym rokiem coraz większym problemem cywilizacyjnym. Szacuje się, że w Polsce nawet 3 miliony mieszkańców cierpi na tą chorobę (w różnych typach), a jedna trzecia z nich nie zdaje sobie sprawy, że na nią choruje. Dodatkowe 2 miliony to osoby ze stanem przedcukrzycowym. WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) przewiduje, że za kilkanaście lat cukrzyca stanie się siódmą najczęstszą przyczyną zgonów.Około 2/3 zgonów wśród cukrzyków (diabetyków) spowodowane jest powikłaniami wynikającymi z choroby wieńcowej (zawał).Nie ulega żadnej wątpliwości, że bardzo istotnym jest informowanie o przyczynach powstawania cukrzycy jej wykrywanie, a co za tym idzie wprowadzanie leczenia w myśl zasad „lepiej zapobiegać niż leczyć” oraz „im wcześniej tym lepiej”.Umieszczenie rollupów spełni dodatkowo funkcję edukacyjną mającą zwrócić uwagę mieszkańców Warszawy, na fakt, że wśród ich bliskich - rodziny, znajomych, znajdują się osoby, które mają cukrzyce i nie są tego świadome. Co więcej, oni sami również mogą być niezdiagnozowani lub znajdować się w grupie ryzyka.Statystycznie w Warszawie osób z niezdiagnozowaną cukrzycą może być nawet około 45-50 tysięcy.Zakupione urządzenia idealnie wpasują się w założenia programu: „Cukrzyca 2025” dotyczącego strategii prewencji i leczenia cukrzycy w Polsce na lata 2015-2025.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zdrowie
  • ochrona zdrowia
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 204 780,00 zł

Dokumenty

Załączniki