Autor projektu - zmiany z 2019-12-15 16:23:15
Powrót do projektu

Nowe chodniki na Kasztanowej, Krzyżówki i Uczniowskiej

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Kasztanowa: działki 1/6 i 29/4, 29/5, 30/4, 30/17 z obrębu 40632, 99/4, 99/5, z obrębu 40630

ul. Krzyżówki: działka 20 z obrębu 40611

ul. Uczniowska: działki 105/4, 105/4, 127/4, 138 z obrębu 40409
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada budowę/remont chodników i poprawę bezpieczeństwa pieszych w następujących lokalizacjach:

- ul. Kasztanowa: budowa chodnika na odcinku od przejścia dla pieszych przy zlikwidowanym przystanku Kasztanowa 01 do skrzyżowania z Portową (ok. 150 metrów) oraz wyniesienie skrzyżowania Kasztanowa-Portowa (do potwierdzenia przez ZTM),

- ul. Krzyżówki: budowa chodnika na odcinku do przejścia dla pieszych przy boisku orlik do skweru (ok. 26 metrów),

- ul. Uczniowska: remont chodnika wzdłuż ulicy, na odcinku od Podróżniczej do Drogowej (ok. 135 metrów - uwzględnia tylko chodnik, bez istniejących zjazdów z posesji, które nie wymagają przebudowy).Projekt zakłada wytyczenie chodników w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć konieczność ingerencji w zieleń.Wycena:

ul. Kasztanowa:

koszty projektu z czasową i stałą organizacją ruchu 25 000 zł

budowa chodnika 300 m2 x 300 zł/m2 = 90 000 zł

wyniesienie skrzyżowania Kasztanowa-Portowa: 50 000 zł

razem 165 000 zł

ul. Krzyżówki:

koszty projektu z czasową i stałą organizacją ruchu 15 000 zł

budowa chodnika 52 m2 x 300 zł/m2 = 15 600 zł

razem 30 600 zł

ul. Uczniowska:

koszty czasowej organizacji ruchu 15 000 zł

remont chodnika 243 m2 x 300 zł/m2 = 72 900 zł

razem 87 900 zł

koszt oznakowania (w formie znaku graficznego naniesionego na chodnik w każdej z lokalizacji): 1000 złRazem 284 500 zł
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Poprawa bezpieczeństwa pieszych:

- ul. Kasztanowa: bezpieczniejsze dojście do szkoły, przedszkola i osiedli,

- ul. Krzyżówki: bezpieczniejsze dojście na skwer i do Parku Żerańskiego, a także do żłobka, na boisko orlik i do osiedli

- ul. Uczniowska: bezpieczniejsze dojście do szkoły i domów

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
284 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki