Wydział Zrównoważonej Mobilności w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2020-06-23 12:43:05
Powrót do projektu

"Łatanie dziur" - dobudowa i remont fragmentów ścieżek rowerowych

Remont ciągu pieszo-rowerowego na ul. Popularnej

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1) Ścieżka pieszo-rowerowa przy ul. Popularnej między ul. Dziupli a Mikołajską. Działka nr 210/16. 2) Budowa ścieżki rowerowej między istniejącą ścieżką a ul. Wiktoryn - 133/4, 133/5, 133/6, 133/7, 133/8. (rys. popularna1_2020.png i popularna2_2020.png) 3) Budowa ścieżki wzdłuż ul. Warszawskiej od ronda Henryka Brodatego do granic miasta (Ursus) - 4/13, 4/12. (rys. warszawska.png) 4) Wjazd na pas rowerowy przy ul. Szamoty w Ursusie: działki 168/7, 168/4. (rys. szamoty.png) 5) Nowy wjazd na Rondo Beczka we Włochach: działki 40/2, 40/3, 40/4, 40/5 (rys. beczka.png) 6) Budowa ścieżki z wjazdem od ul. Kulskiego do chodnika w Parku-Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich: działki 1, 2/2, 3/2. (rys. kulskiego.png). 7) Zbudowanie ścieżki/chodnika i ścieżki z Parku-Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich do skrzyżowania ulic Racławickiej i Żwirki i Wigury - działki 3/2 i 19. (rys. raclawicka.png)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Celem projektu jest poprawa jakości sieci ścieżek rowerowych w Warszawie poprzez integrację ze sobą pobliskich ścieżek, ścieżek i ulic oraz remont istniejących fragmentów.Szczegółowo projekt obejmuje: - dobudowanie fragmentów ścieżek pomiędzy istniejącymi trasami rowerowymi, - wybudowanie zjazdów ze ścieżek na ulice,,

- wymiana nawierzchni istniejącej ścieżki-pieszo rowerowej oraz jej odgrodzenie od ulicy.

Opis projektu:
Projekt obejmuje:

1) Wymianę nawierzchni i odgrodzenie za pomocą słupków (w rejonie skrzyżowań) ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Popularnej między ul. Dziupli a Mikołajską (Włochy) - ok. 150 m (rys. popularna.PNG)

Ścieżka ta jest zniszczona przez jeżdżące po niej ciężarówki w czasie budowy bloku i nieustannie parkujące na niej samochody, które przy okazji uniemożliwiają swobodne poruszanie się po niej pieszych i rowerzystów jednocześnie. Koszt: 100 000 zł 2) Dobudowanie brakującego fragmentu ścieżki rowerowej przy ul. Popularnej między ul. Wiktoryn a istniejącą ścieżką w stronę PKP Włochy (Włochy) oraz postawienie znaku nakazu jazdy w lewo w ul. Wiktoryn, ok. 200 m (rys. popularna1_2020.png i popularna2_2020.png). Ścieżka powstanie na już "wyjeżdżonym" fragmencie trawnika i znacznie skróci czas jazdy rowerzystów w kierunku centrum (m.in. unikną trzykrotnego przejazdu przez ruchliwe ulice co będzie też z korzyścią dla kierowców) Koszt: 130 000 zł. 3) Dobudowanie brakującego fragmentu ścieżki przy ul. Warszawskiej od ronda przy ul. Henryka Brodatego do granicy miasta (Ursus) - ok. 230m. (rys. warszawska.png) Ścieżka połączy trzy stare ścieżki - jedną jadącą od strony Gołąbek, drugą zbudowaną wzdłuż Południowej Obwodnicy Warszawy oraz trzecią, zbudowaną przez miasto Piastów. Koszt: 150 000 zł. 4) Dobudowanie wjazdu jednokierunkowego ze ścieżki biegnącej wzdłuż ul. 4 czerwca do pasa rowerowego na ul. Szamoty (Ursus) - ok. 30 m (rys. szamoty.png). Trasy zostały wybudowane niezależnie od siebie i są zupełnie ze sobą nieskoordynowane. Koszt: 30 000 zł 5) Usunięcie niebezpiecznego zjazdu ze ścieżki wzdłuż Al. Jerozolimskich przy Rondzie Beczka i zbudowanie nowego zjazdu, doprowadzonego bezpośrednio do ronda (Włochy), ok. 25 m (rys. beczka.png). Obecnie już nikt nie korzysta ze niebezpiecznego zjazdu, można zobaczyć na trawniku nową "wyjeżdżoną" trasę do ulicy. Koszt: 40 000 zł. 6) Zbudowanie przejazdu rowerowego między ul. Kulskiego a Parkiem-Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich, równolegle do chodnika wzdłuż płotu ogródków działkowych (Mokotów) - ok. 320 m (rys. kulskiego.png) Obecnie w tym miejscu porusza się dużo rowerzystów, szczególnie studentów, którzy jeżdżą po ubitej ziemi bądź na nowo wybudowanym chodniku. Koszt: 200 000 zł. 7) Zbudowanie ścieżki pieszo-rowerowej lub chodnika oraz ścieżki obok siebie przy wyjściu z Parku-Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich do skrzyżowania ulic Racławickiej i Żwirki i Wigury (Mokotów) - ok. 70 m - (rys. raclawicka.png) Obecnie w tym miejscu nie ma ścieżki ani chodnika, piesi i rowerzyści wytyczyli już kilkanaście udeptanych ścieżek na trawniku. Koszt: 70 000 zł W sumie 720 000 zł. Projekty na grafikach są jedynie propozycjami, które można zmienić na etapie weryfikacji lub projektowania. Koszty zostały obliczone na podstawie cennika "Ile kosztuje miasto" - należy uwzględnić, że mogą być niedoszacowane lub przeszacowane z uwagi na brak niektórych danych.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Aby zachęcić coraz większą liczbę Warszawiaków do poruszania się na rowerze trzeba stworzyć w Warszawie spójną i wygodną w użytkowaniu sieć rowerową. Integracja ze sobą różnych ścieżek rowerowych, ścieżek i ulic oraz remont krzywych nawierzchni to ważna część inwestycji rowerowych. Obecne trasy nie są ze sobą skoordynowane lub zostały wybudowane ze złymi założeniami. Codzienne dojeżdżanie rowerem do trasy może być mocno utrudnione w sytuacji gdy nie ma wygodnego zjazdu ze ścieżki na ulicę lub ścieżka jest nieustannie zastawiona samochodami. Proponowane nowe trasy są w zasadzie już uczęszczane, co widać po wydeptanych trawnikach lub dużej liczbie rowerzystów wjeżdżających na chodnik w momencie gdy kończy się istniejąca trasa rowerowa.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. wymiana nawierzchni i odgrodzenie za pomocą słupków ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Popularną między ul. Dziupli a Mikołajską:

remont drogi dla rowerów i pieszych: 150 m x 3,5 m x 400 zł/m2 = 216 000 zł

montaż słupków blokujących w rejonie skrzyżowań – 5 000 zł

dokumentacja projektowa – 5 000 zł

przygotowanie i wdrożenie czasowej organizacji ruchu – 10 000 zł

łącznie: 236 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 720
236 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • szamoty.png
  • popularna.PNG
  • popularna2_2020.png