Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2020-06-23 12:56:04
Powrót do projektu

Remont ciągu pieszo-rowerowego na ul. Popularnej

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1) Ścieżka pieszo-rowerowa przy ul. Popularnej między ul. Dziupli a Mikołajską. Działka nr 210/16.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Celem projektu jest poprawa jakości sieci ścieżek rowerowych w Warszawie poprzez remont istniejących fragmentów.Szczegółowo projekt obejmuje:

- wymiana nawierzchni istniejącej ścieżki-pieszo rowerowej oraz jej odgrodzenie od ulicy.

Opis projektu:
Projekt obejmuje:

1) Wymianę nawierzchni i odgrodzenie za pomocą słupków (w rejonie skrzyżowań) ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Popularnej między ul. Dziupli a Mikołajską (Włochy) - ok. 150 m (rys. popularna.PNG)

Ścieżka ta jest zniszczona przez jeżdżące po niej ciężarówki w czasie budowy bloku i nieustannie parkujące na niej samochody, które przy okazji uniemożliwiają swobodne poruszanie się po niej pieszych i rowerzystów jednocześnie.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Aby zachęcić coraz większą liczbę Warszawiaków do poruszania się na rowerze trzeba stworzyć w Warszawie spójną i wygodną w użytkowaniu sieć rowerową. Integracja ze sobą różnych ścieżek rowerowych, ścieżek i ulic oraz remont Remont krzywych nawierzchni to ważna część inwestycji rowerowych. Obecne trasy nie są ze sobą skoordynowane lub zostały wybudowane ze złymi założeniami. Codzienne dojeżdżanie rowerem do trasy może być mocno utrudnione w sytuacji gdy nie ma wygodnego zjazdu ze ścieżki na ulicę lub ścieżka jest nieustannie zastawiona samochodami. Proponowane nowe trasy są w zasadzie już uczęszczane, co widać po wydeptanych trawnikach lub dużej liczbie rowerzystów wjeżdżających na chodnik w momencie gdy kończy się istniejąca trasa rowerowa.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. wymiana nawierzchni i odgrodzenie za pomocą słupków ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Popularną między ul. Dziupli a Mikołajską:

remont drogi dla rowerów i pieszych: 150 m x 3,5 m x 400 zł/m2 = 216 000 zł

montaż słupków blokujących w rejonie skrzyżowań – 5 000 zł

dokumentacja projektowa – 5 000 zł

przygotowanie i wdrożenie czasowej organizacji ruchu – 10 000 zł

łącznie: 236 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
236 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • popularna.PNG