Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2020-06-23 13:09:21
Powrót do projektu

Remont ciągu pieszo-rowerowego na ul. Popularnej

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
dzielnicowy
Dzielnica:
Włochy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1) Ścieżka pieszo-rowerowa przy ul. Popularnej między ul. Dziupli a Mikołajską. Działka nr 210/16.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Celem projektu jest poprawa jakości sieci ścieżek rowerowych w Warszawie poprzez remont istniejących fragmentów.Szczegółowo projekt obejmuje:

- wymiana nawierzchni istniejącej ścieżki-pieszo rowerowej oraz jej odgrodzenie od ulicy.

Opis projektu:
Projekt obejmuje:

1) Wymianę nawierzchni i odgrodzenie za pomocą słupków (w rejonie skrzyżowań) ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Popularnej między ul. Dziupli a Mikołajską (Włochy) - ok. 150 m (rys. popularna.PNG)

Ścieżka ta jest zniszczona przez jeżdżące po niej ciężarówki w czasie budowy bloku i nieustannie parkujące na niej samochody, które przy okazji uniemożliwiają swobodne poruszanie się po niej pieszych i rowerzystów jednocześnie.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Aby zachęcić coraz większą liczbę Warszawiaków do poruszania się na rowerze trzeba stworzyć w Warszawie spójną i wygodną w użytkowaniu sieć rowerową.Remont krzywych nawierzchni to ważna część inwestycji rowerowych. Codzienne dojeżdżanie rowerem do trasy może być mocno utrudnione w sytuacji gdy nie ma wygodnego zjazdu ze ścieżki na ulicę lub ścieżka jest nieustannie zastawiona samochodami.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. wymiana nawierzchni i odgrodzenie za pomocą słupków ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Popularną między ul. Dziupli a Mikołajską:

remont drogi dla rowerów i pieszych: 150 m x 3,5 m x 400 zł/m2 = 216 000 zł

montaż słupków blokujących w rejonie skrzyżowań – 5 000 zł

dokumentacja projektowa – 5 000 zł

przygotowanie i wdrożenie czasowej organizacji ruchu – 10 000 zł

łącznie: 236 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
236 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • popularna.PNG