Koordynator w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2020-04-21 09:49:36
Powrót do projektu

"Zielony renesans" - ochrona i rewitalizacja zniszczonych terenów zielonych po zachodniej stronie Wisły

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1) Zaniedbany teren zielony wzdłuż al. Bohaterów Września na Ochocie od okolic wjazdu na teren "Stacji Grawitacji" do okolic nowo wybudowanego parkingu przy skrzyżowaniu z ul. Opaczewską. Działka 2/27 z obrębu 20303.

2) Między ul. Wiktoryn a ul. Naukową: działka nr 109.

3) Przy ul. Kacpra Karlińskiego: 10/1, 9, 6/7, 11, 12/9, 12/6.

4) Skrzyżowanie ul. Nike i Globusowej: 116/2, 1/14, 1/31.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Celem projektu jest ochrona i rewitalizacja zniszczonych terenów zielonych. Projekt zakłada nowe nasadzenia, tworzenie ogrodów deszczowych, alei spacerowych i ochronę korzeni rosnących tam drzew. Tereny, ostoje zieleni wśród osiedli, są pełne kolein i błota, nagminnie rozjeżdżane przez parkujące samochody. Chodzi o obszary we Włochach, na Woli i na Ochocie.

Opis projektu:
Projekt ma na celu ochronę i rewitalizację następujących terenów zielonych:1) Po wybudowaniu ronda miedzy al. Bohaterów Września i ul. Opaczewską ten fragment terenu pozostał sam sobie, zaniedbany i pełen kolein. Projekt zakłada rewitalizację terenu, wyrównanie ziemi, posadzenie ok. 100 krzewów, posianie trawnika oraz posadzenie 10 drzew w dogodnych miejscach wzdłuż ulic. Obszar, którego dotyczy projekt, jest zaznaczony na rysunku "bohaterow_wrzesnia".2) "Skwer" między ul. Wiktoryn a ul. Naukową na Starych Włochach (rys. wiktoryn.PNG)

Dość spory teren należący do miasta stał się dzikim parkingiem pełnym kałuż i kolein. Projekt zakłada wyrównanie terenu, wysprzątanie nagromadzonych tam śmieci, zasianie trawy oraz posadzenie 10 różnobarwnych krzewów (na obszarze zielonym na rys. wiktoryn_mapa.png). W celu ograniczenia wjazdu pojazdów proponowane jest postawienie barierek trawnikowych i słupków umożliwiających wejście pieszym.3) Teren przy ul. Kacpra Karlińskiego na Odolanach. (rys. karlinskiego.PNG)

Spory teren który ma zadatek na stanie się parkiem od jakiegoś czasu jest niemal w całości zaparkowany przez okolicznych mieszkańców. Ul. Karlińskiego jest błotnistą pełną kałuż ścieżką wiodącą między drzewami. Projekt zakłada:

- ograniczenie wjazdu pojazdów od strony parkingu przy bloku znajdującego się pod adresem Sowińskiego 25 oraz od strony parkingu przy ul. Bodzanty.

- wyrównanie terenu i utworzenie z ul. Karlińskiego alei spacerowej na wzór Al. Dwudziestolatków na Okęciu,

- posadzenie wzdłuż alei 100 krzewów ozdobnych np. jaśminowców o białych kwiatach.

W ten sposób małym kosztem powstanie wyjątkowe miejsce spacerowe dla okolicznych mieszkańców.4) Rewitalizacja zieleni przy skrzyżowaniu ulic Globusowej i Nike na Nowych Włochach. (rys. globusowa_nike.PNG)

Teren obecnie jest dzikim parkingiem zlokalizowanym na zakręcie, przy przejściu dla pieszych, co stanowi duże niebezpieczeństwo dla dzieci ze szkoły naprzeciwko. Fragment trawnika stał się jednym wielkim dołem z kałużą. Projekt zakłada wyrównanie terenu, zasianie trawy i posadzenie niskich krzewów nie ograniczających widoczności oraz postawienie barierki trawnikowej wzdłuż ulicy Nike od przejścia dla pieszych do ul. Globusowej.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W okolicach wspomnianych obszarów powstaje dużo nowych osiedli i bardzo brakuje miejsc zielonych. Rewitalizacja i ochrona miejsc, których projekt dotyczy, pozwoli na stworzenie terenów przyjaznych mieszkańcom, zapewniających świeże powietrze w okolicy, filtrujących wodę deszczową oraz będących ostoją zieleni. Obecnie zieleń na tych obszarach jest zaniedbana i niszczona przez parkujące samochody. Projekt zakłada przywrócenie ich spacerowiczom, poprawę bezpieczeństwa i ratunek dla drzew, których korzenie są niszczone.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
300 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • wiktoryn.PNG
 • globusowa.PNG
 • wiktoryn_mapa.png
 • bohaterów_wrzesnia.JPG
 • globusowa_nike.JPG