Zarząd Zieleni - zmiany z 2020-05-27 10:09:15
Powrót do projektu

"Zielony renesans" - ochrona i rewitalizacja zniszczonych terenów zielonych po zachodniej stronie Wisły

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1) Zaniedbany teren zielony wzdłuż al. Bohaterów Września na Ochocie od okolic wjazdu na teren "Stacji Grawitacji" do okolic nowo wybudowanego parkingu przy skrzyżowaniu z ul. Opaczewską. Działka 2/27 z obrębu 20303.

2) Między ul. Wiktoryn a ul. Naukową: działka nr 109. 3) Przy ul. Kacpra Karlińskiego: 10/1, 9, 6/7, 11, 12/9, 12/6. 4) Skrzyżowanie ul. Nike i Globusowej: 116/2, 1/14, 1/31.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Celem projektu jest ochrona i rewitalizacja zniszczonych terenów zielonych. Projekt zakłada nowe nasadzenia, tworzenie ogrodów deszczowych, alei spacerowych i ochronę korzeni rosnących tam drzew. Tereny, ostoje zieleni wśród osiedli, są pełne kolein i błota, nagminnie rozjeżdżane przez parkujące samochody. Chodzi o obszary we Włochach , i na Woli i Ochocie.

Opis projektu:
Projekt ma na celu ochronę i rewitalizację następujących terenów zielonych:1) Po wybudowaniu ronda miedzy al. Bohaterów Września i ul. Opaczewską ten fragment terenu pozostał sam sobie, zaniedbany i pełen kolein. Projekt zakłada rewitalizację terenu, wyrównanie ziemi, posadzenie ok. 100 krzewów, posianie trawnika oraz posadzenie 10 drzew w dogodnych miejscach wzdłuż ulic. Obszar, którego dotyczy projekt, jest zaznaczony na rysunku "bohaterow_wrzesnia".2) "Skwer" między ul. Wiktoryn a ul. Naukową na Starych Włochach (rys. wiktoryn.PNG) Dość spory teren należący do miasta stał się dzikim parkingiem pełnym kałuż i kolein. Projekt zakłada wyrównanie terenu, wysprzątanie nagromadzonych tam śmieci, zasianie trawy oraz posadzenie 10 różnobarwnych krzewów (na obszarze zielonym na rys. wiktoryn_mapa.png). W celu ograniczenia wjazdu pojazdów proponowane jest postawienie barierek trawnikowych i słupków umożliwiających wejście pieszym. 3) Teren przy ul. Kacpra Karlińskiego na Odolanach. (rys. karlinskiego.PNG) Spory teren który ma zadatek na stanie się parkiem od jakiegoś czasu jest niemal w całości zaparkowany przez okolicznych mieszkańców. Ul. Karlińskiego jest błotnistą pełną kałuż ścieżką wiodącą między drzewami. Projekt zakłada: - ograniczenie wjazdu pojazdów od strony parkingu przy bloku znajdującego się pod adresem Sowińskiego 25 oraz od strony parkingu przy ul. Bodzanty. - wyrównanie terenu i utworzenie z ul. Karlińskiego alei spacerowej na wzór Al. Dwudziestolatków na Okęciu, - posadzenie wzdłuż alei 100 krzewów ozdobnych np. jaśminowców o białych kwiatach. W ten sposób małym kosztem powstanie wyjątkowe miejsce spacerowe dla okolicznych mieszkańców. 4) Rewitalizacja zieleni przy skrzyżowaniu ulic Globusowej i Nike na Nowych Włochach. (rys. globusowa.PNG)

Teren obecnie jest dzikim parkingiem zlokalizowanym na zakręcie, przy przejściu dla pieszych, co stanowi duże niebezpieczeństwo dla dzieci ze szkoły naprzeciwko. Fragment trawnika stał się jednym wielkim dołem z kałużą. Projekt zakłada wyrównanie terenu, zasianie trawy i posadzenie niskich krzewów nie ograniczających widoczności oraz postawienie barierki trawnikowej wzdłuż ulicy Nike od przejścia dla pieszych do ul. Globusowej.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W okolicach wspomnianych obszarów powstaje dużo nowych osiedli i bardzo brakuje miejsc zielonych. Rewitalizacja i ochrona miejsc, których projekt dotyczy, pozwoli na stworzenie terenów przyjaznych mieszkańcom, zapewniających świeże powietrze w okolicy, filtrujących wodę deszczową oraz będących ostoją zieleni. Obecnie zieleń na tych obszarach jest zaniedbana i niszczona przez parkujące samochody. Projekt zakłada przywrócenie ich spacerowiczom, poprawę bezpieczeństwa i ratunek dla drzew, których korzenie są niszczone.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
300 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • wiktoryn.PNG
  • globusowa.PNG
  • wiktoryn_mapa.png
  • bohaterów_wrzesnia.JPG
  • globusowa_nike.JPG