Zarząd Zieleni - zmiany z 2020-06-22 14:41:02
Powrót do projektu

"Zielony renesans" - ochrona i rewitalizacja zniszczonych terenów zielonych po zachodniej stronie Wisłyzieleni przy skrzyżowaniu ulicy Nike i Globusowej

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie: 1) Zaniedbany teren zielony wzdłuż al. Bohaterów Września na Ochocie od okolic wjazdu na teren "Stacji Grawitacji" do okolic nowo wybudowanego parkingu przy skrzyżowaniu z ul. Opaczewską. Działka 2/27 z obrębu 20303. 2)
Skrzyżowanie ul. Nike i Globusowej: 116/2, 1/14, 1/31. , 117
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Celem projektu jest ochrona i rewitalizacja zniszczonych terenów zielonychzniszczonego terenu zieleni. Projekt zakłada nowe nasadzenia , tworzenie ogrodów deszczowych, alei spacerowych i ochronę korzeni rosnących tam drzew. Tereny, ostoje zieleni wśród osiedli, są pełne Teren ten jest pełen kolein i błota , przez nagminnie rozjeżdżane przez parkujące samochody. Chodzi o obszary we Włochach i na Ochocie.

Opis projektu:
Projekt ma na celu ochronę i rewitalizację następujących terenów zielonych: 1) Po wybudowaniu ronda miedzy al. Bohaterów Września i ul. Opaczewską ten fragment terenu pozostał sam sobie, zaniedbany i pełen kolein. Projekt zakłada rewitalizację terenu, wyrównanie ziemi, posadzenie ok. 100 krzewów, posianie trawnika oraz posadzenie 10 drzew w dogodnych miejscach wzdłuż ulic. Obszar, którego dotyczy projekt, jest zaznaczony na rysunku "bohaterow_wrzesnia". 2) Rewitalizacja zieleni przy skrzyżowaniu ulic Globusowej i Nike na Nowych Włochach. (rys. globusowa.PNG) Teren obecnie jest dzikim parkingiem zlokalizowanym na zakręcie, przy przejściu dla pieszych, co stanowi duże niebezpieczeństwo dla dzieci ze szkoły naprzeciwko. Fragment trawnika stał się jednym wielkim dołem z kałużą. Projekt zakłada wyrównanie terenu, zasianie trawy i posadzenie niskich krzewów nie ograniczających widoczności oraz postawienie barierki trawnikowej wzdłuż ulicy Nike od przejścia dla pieszych do ul. Globusowej.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu: W okolicach wspomnianych obszarów powstaje dużo nowych osiedli i bardzo brakuje miejsc zielonych.
Rewitalizacja i ochrona miejscmiejsca, których którego projekt dotyczy, pozwoli na stworzenie terenów przyjaznych terenu przyjaznego mieszkańcom, zapewniających zapewniającego świeże powietrze w okolicy, filtrujących filtrującego wodę deszczową oraz będących będącego ostoją zieleni. Obecnie zieleń na tych obszarach tym obszarze jest zaniedbana i niszczona przez parkujące samochody. Projekt zakłada przywrócenie ich spacerowiczom, poprawę bezpieczeństwa i ratunek dla drzew, których korzenie są niszczone.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
• projekt 3 690,00 zł;

• realizacja 45 000,00 zł

RAZEM 48 690,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 300 000
48 690,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • globusowa.PNG
  • bohaterów_wrzesnia.JPG
  • globusowa_nike.JPG