Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Wydział Monitoringu Jakości Powietrza i Edukacji w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej - zmiany z 2020-06-16 09:49:53
Powrót do projektu
Stacja pomiaru poziomu smogu -

Tablica informująca o jakości powietrza – Fort Bema

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Nr działki 73/1, obręb 61501
okolice Fortu Bema od strony ul. Obrońców Tobruku
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Lokalizacja stacji jest pokazana na załączonej mapce.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Postawienie stacji pomiaru poziomu smogu na Forcie Bema wraz z tablicą informującą tablicy informującej o stanie powietrza w okolicy Fortu Bema

Opis projektu:
Projekt polega na postawieniu stacji pomiaru jakości powietrza na łące na Forcie Bema (niedaleko Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, Żłobek nr 63). Ponadto postawiona zostanie tablica informująca o stanie powietrza obok stacji. Istniejące obecnie stacje pomiarowe są bardzo odległe od Fortu Bema i nie pokazują faktycznego zanieczyszczenia powietrza w naszej okolicy. tablicy informującej o stanie powietrza z najbliższego czujnika lub stacji monitoringu jakości powietrza w okolicy Fortu Bema (od strony ul. Obrońców Tobruku).

Fort Bema służy rekreacji na świeżym powietrzu, chcemy wiedzieć, czy można z niego bezpiecznie korzystać na co dzień.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Obecnie oficjalny portal Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pokazuje jedynie wyniki z 6 stacji pomiarowych zlokalizowanych w Warszawie i bliskich okolicach. Fort Bema potrzebuje własnej stacji ze Ze względu na zagrożenie jakim jest przebiegająca obok trasa S8 (aleja Obrońców Grodna) potrzebna jest dodatkowa informacja dla mieszkańców.. Fort Bema jest położony w tzw. pasie napowietrzającym Warszawę.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacowany koszt realizacji całego projektu to 90 000 zł brutto. Zawarto w tym zaprojektowanie, wykonanie (wraz z oznaczeniem graficznym budżetu obywatelskiego) oraz roczne utrzymanie tablicy informującej o jakości powietrza.
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 100
90 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Stacje_pomiarowe.JPG.JPG