Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2020-08-21 09:11:49
Powrót do projektu

Przeciwdziałające samobójstwom tabliczki z numerami telefów telefonów zaufania

status: Dopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Perony metra, mosty znajdujące się w zarządzie m.st. Warszawy.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada umieszczenie tabliczek informacyjnych na mostach oraz peronach metrach. Na tablicach zamieszczone byłyby numery telefonów, pod którymi osoby znajdujące się w kryzysie psychicznym mogłyby uzyskać pomoc. Wielu osobom można pomóc. Byłaby to jedna z form przedstawienia informacji o dostępnej pomocy.

Opis projektu:
Projekt zakłada umieszczenie tabliczek informujących o numerach kryzysowych/zaufania w przestrzeni miejskiej. Umieszczone zostałyby na stacjach Metra i mostach (7) znajdujących się w zarządzie m.st. Warszawy. Tabliczki pełniłyby dwojaką rolę. Po pierwsze, bezpośredniej prewencji, informując osoby w kryzysie, często w poczuciu osamotnienia i bezradności o możliwości wykonania rozmowy, która może wypłynąć bezpośrednio na dalszy los osoby, włącznie z zawróceniem z drogi prowadzącej do samobójstwa. Jest to odpowiednik defibrylatora dla kryzysów psychicznych. Po drugie, ma wartość informacyjną i zwiększającą świadomość istnienia tego typu pomocy, poprzez zamieszczenie w miejscach publicznych.Tabliczki miałyby prostą formę: zawierałby hasło informacyjne, numery telefonów infolinii osobno dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych (z godzinami dostępności), ewentualnie znak graficzny. Przykładowe projekty zamieszczono w załączniku. Świadomość bezpłatnych numerów kryzysowych jest niska. Umieszczenie tabliczek w wybranych miejscach przestrzeni publicznej, które są często odwiedzane lub narażone na wystąpienie prób samobójczych, stanowiłoby działanie na rzecz podnoszenia wiedzy w społeczeństwie.Projekt zakłada potrzebę konsultacji treści i wzoru ze specjalistami zdrowia psychicznego. Projekt przewiduje umieszczenie tabliczek na 7 mostach: po dwie na każdym z przejść pieszych (na wejściu z obu stron, ewentualnie na trasie) oraz po jednej tabliczce na każdej czynnej stacji metra w 2021 r.O skuteczności tego typu podejścia możemy posłuchać na prelekcji policjanta działającego na Golden Gate Bridge – najpopularniejszego miejsca samobójstw w Stanach Zjednoczonych. W swojej karierze Kevin Briggs, w reakcji na kontakt kryzysowy, nie uratował jedynie dwóch osób: https://www.ted.com/talks/kevin_briggs_the_bridge_between_suicide_and_life

Projekt tworzony był we współpracy z Fundacją eFkropka i zakłada potrzebę konsultacji zarówno ze specjalistami zdrowia psychicznego jak i stołecznej policji celem wytypowania najczęstszych miejsc samobójstw w Warszawie bądź lokacji najbardziej na to narażonych. Projekt przewiduje umieszczenie 70 tabliczek: po dwie na każdym z 8 mostów z ruchem pieszym, po jednej tabliczce na każdej z obecnych 32 stacji metra i 11 planowanych oraz 11 tabliczek w wybranych lokalizacjach. Wybrane lokalizacje będą dotyczyły w miarę możliwości wysokich budynków, przejść kolejowych bądź innych wytypowanych w drodze konsultacji.O skuteczności tego typu podejścia możemy posłuchać na prelekcji policjanta działającego na Golden Gate Bridge – najpopularniejszego miejsca samobójstw w Stanach Zjednoczonych. W swojej karierze Kevin Briggs, w reakcji na kontakt kryzysowy, nie uratował jedynie dwóch osób: https://www.ted.com/talks/kevin_briggs_the_bridge_between_suicide_and_life

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W Warszawie corocznie około 200 osób popełnia samobójstwo (dane GUS). Każdy z przypadków jest tragedią nie tylko samej osoby, ale też rodziny, bliskich, współpracowników. Wpływa też na szersze grono w sposób pośredni – np. na pracowników służby zdrowia, którzy opiekowali się pacjentem bądź poprzez paraliż miasta po próbie samobójczej w metrze. KSP Warszawa raportuje, że w 2018 roku (obszar woj. mazowieckiego) było: 497 prób samobójczych, z czego 377 zakończyło się zgonem. Najwięcej samobójstw popełnianych było w domu – 261. W przestrzeni publicznej odnotowano następujące statystyki: 22 próby samobójcze (18 zakończonych zgonem) na ulicy/chodniku, 25 (17) na torach/kolei, 7 (2) dotyczy rzek bądź innych zbiorników wodnych. W podziale względem metody odnotowano: 70 prób samobójczych (53 zakończone zgonem) dotyczących rzucenia się z dużej wysokości, 6 (3) utonięcia, 20 (14) rzucenia się pod pojazd w ruchu. Należy zwrócić uwagę, że statystyki policji dotyczą tylko potwierdzonych zamachów i nie dotyczą zaginięć. Brak jest szczegółowych informacji, ile zamachów dokonano w metrze.

Jednocześnie, w społeczeństwie świadomość instytucji kryzysowych jest bardzo niska: np. KSP Warszawa nie odnotowała w swoich statystykach żadnej próby po kontakcie (może być trudne do potwierdzenia).

Osoby popełniające samobójstwo często dokonują tego w afekcie, poczuciu bezradności i osamotnienia.

[1] http://www.statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze/63803,Zamachy-samobojcze-od-2017-roku.html

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Koszt realizacji 65 tabliczek (wykonanie, montaż, konserwacja, demontaż) - 45 000 zł

Projekt graficzny - 4000 zł

Łącznie 49 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
49 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Budżet – załącznik.pdf